Show simple item record

dc.contributor.advisorHäkkinen, Keijo
dc.contributor.authorKoskinen, Eeva
dc.date.accessioned2021-05-26T07:41:28Z
dc.date.available2021-05-26T07:41:28Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75959
dc.description.abstractJohdanto. Harjoitusvasteet ovat urheilijoilla yksilöllisiä ja niihin vaikuttavat muun muassa urheilijan harjoitustausta sekä käytetty kuormitustapa. Murrosikä vaikuttaa tytöillä etenkin kehonkoostumukseen ja sitä kautta suorituskykyyn. Nopeusvoimalla tarkoitetaan mahdollisimman suuren lihasvoiman tuottamista mahdollisimman lyhyessä ajassa ja se on tärkeä ominaisuus joukkuevoimistelussa hypyissä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää erilaisten harjoituskuormitusten akuutteja vaikutuksia hermolihasjärjestelmän nopeusvoimaominaisuuksiin joukkuevoimistelijoilla sekä palautumisen taso vuorokausi harjoituksen jälkeen. Menetelmät. Tutkimukseen osallistui 27 naispuoleista joukkuevoimistelijaa, jotka jaettiin kuukautisten alkamisen perusteella puberteetti- (n=11) ja postpuberteettiryhmiin (n=16). Tutkimus koostui alkumittauksista ja kolmesta eri kuormituskerrasta sekä vuorokausi kuormituskertojen jälkeen olleista palautumismittauksista. Kuormituskerroilla suoritettiin alkuun joko plyometrinen, kestävyys- tai lajinomainen kuormitus ja tämän jälkeen jokaisella kuormituskerralla samanlainen lajiharjoitus. Voimistelijoilta mitattiin suoritusten jälkeen kevennyshyppy, isometrinen jalkojen ojentajalihasten maksimivoima sekä 100 ms aikana tuotettu voima, laktaattipitoisuudet 2 ja 4 minuuttia suorituksen jälkeen sekä harppahypyn korkeus, lentoaika ja ponnistuksen kesto. Tulokset. Plyometrinen kuormitus heikensi tilastollisesti merkitsevästi enemmän isometristä maksimivoimaa postpuberteettiryhmällä ja koko ryhmällä verrattuna kestävyys- (postpuberteetti p=0,008, kaikki p=0,043) tai lajinomaiseen kuormitukseen (postpuberteetti p=0,015, kaikki p=0,023). Lajiharjoituksessa tehdyt kilpailuohjelman suoritukset nostivat tilastollisesti merkitsevästi laktaattipitoisuuksia lähtötilanteeseen verrattuna kaikissa mittauspisteissä. Joukkuevoimistelun ohjelmasuorituksen vaikutus nopeusvoimaominaisuuksiin näkyi akuutisti etenkin 100 ms aikana tuotetussa voimassa jokaisella kuormituskerralla. Palautumismittauksissa tilastollisesti merkitseviä eroja kuormitusta edeltäneeseen lähtötilanteeseen verrattuna oli vain harppahypyn ponnistuksen kestossa plyometrisen (postpuberteetti p=0,003, kaikki p=0,001) ja lajinomaisen kuormituskerran jälkeen (postpuberteetti p=0,011, kaikki p=0,041). Ryhmien välillä ei havaittu suuria tilastollisesti merkitseviä eroja muuten kuin plyometrisellä kuormituskerralla harpan ponnistuksen kestossa useassa eri mittauspisteessä. Pohdinta ja johtopäätökset. Plyometrinen, kestävyys- tai lajinomainen kuormitus vaikuttivat vain muutamien muuttujien kohdalla tilastollisesti merkitsevästi nopeusvoimaominaisuuksiin ja joukkuevoimistelijat palautuivat vuorokauden aikana hyvin. Joukkuevoimistelun kilpailuohjelman suoritus nostaa erityisesti laktaattipitoisuuksia tilastollisesti merkitsevästi lähtötasoa korkeammalle, jolloin harjoittelussa on huomioitava riittävät palautumisajat suoritusten välissä, jotta laktaattipitoisuudet laskisivat. Biologiselta iältään eri vaiheessa olevat voimistelijat eroavat toisistaan etenkin kehonkoostumuksessa, mutta suorituskyvyssä ei kahden ryhmän välillä havaittu suuria eroja.fi
dc.format.extent83
dc.language.isofi
dc.subject.otherplyometria
dc.titleErilaisten harjoituskuormitusten akuutit vaikutukset hermolihasjärjestelmän nopeusvoimaominaisuuksiin joukkuevoimistelijoilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105263216
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineValmennus- ja testausoppifi
dc.contributor.oppiaineScience in Sport Coaching and Fitness Testingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi5013
dc.subject.ysomurrosikä
dc.subject.ysokestävyysharjoittelu
dc.subject.ysojoukkuevoimistelu
dc.subject.ysonopeusvoima


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record