Show simple item record

dc.contributor.advisorTaipalus, Toni
dc.contributor.authorTaivalmaa, Anna
dc.date.accessioned2021-05-24T09:52:50Z
dc.date.available2021-05-24T09:52:50Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75891
dc.description.abstractYksityisyysparadoksilla viitataan ihmisten yksityisyysasenteiden tai -huolien ja yksityisyyskäyttäytymisen väliseen ristiriitaan. Tässä systemaattisena kirjallisuuskartoituksena toteutetussa kandidaatintutkielmassa perehdyttiin yksityisyysparadoksin tutkimusmenetelmiin ja paradoksia selittäviin tekijöihin. Tutkielman tavoitteena oli selvittää, millä menetelmillä yksityisyysparadoksia on tutkittu, ja mitä selityksiä paradoksille on löydetty. Tutkielman aineistona oli 23 vertaisarvioitua tutkimusta, jotka haettiin hyödyntämällä tietokantahakuja ja lumipallo-otantamenetelmiä. Yksityisyysparadoksin tutkimuksessa on hyödynnetty runsaasti empiirisiä menetelmiä, ja aineistonkeruussa on hyödynnetty esimerkiksi kyselyitä, haastatteluja ja koemenetelmiä. Aiheesta on tehty myös kirjallisuuskatsauksia ja teoreettisia tutkimuksia. Yksityisyysparadoksille on löydetty useita selittäviä tekijöitä. Tutkielmassa luokiteltiin tutkimukset menetelmien perusteella kahteen luokkaan, joita ovat arviointitutkimukset ja filosofiset paperit. Yksityisyysparadoksia selittävät tekijät puolestaan luokiteltiin kolmeen luokkaan, joita ovat yksityisyysparadoksia suoraan selittävät tekijät, yksilön päätöksentekoprosessia selittäviin tekijät ja tutkimustapa yksityisyysparadoksia selittävänä tekijänä. Yksityisyysparadoksia on pyritty selittämään erityisesti erilaisten yksilön päätöksentekoprosessiin vaikuttavien tekijöiden kautta, ja yksilöiden käyttämien teknologioiden vaikutus yksityisyysparadoksin ilmenemiseen on jäänyt tutkimuksissa vähemmälle huomiolle. Tutkimuksissa ei myöskään ole kerätty juurikaan aineistoa ihmisten todellisesta yksityisyyskäyttäytymisestä, vaan käyttäytymistä on analysoitu ihmisten oman raportoinnin pohjalta.fi
dc.description.abstractThe discrepancy between individuals’ privacy concerns or attitudes and privacy behavior is known as the privacy paradox. In this bachelor’s thesis a systematic mapping of the research methods and explanations for the privacy paradox was conducted. The goal of this thesis was to find out which research methods have been used to study the privacy paradox and what explanations have been found for the phenomenon in research literature. The research material of this thesis consisted of 23 peer-reviewed articles, which were identified by utilizing database searches and snowballing techniques. The research methods were classified into two categories: evaluation research and philosophical papers. Multiple explanations for the privacy paradox have been found in literature, yet none of them prevailing. The explanations for the privacy paradox were classified into three categories: 1) factors directly explaining the privacy paradox, 2) factors explaining the privacy paradox through individual’s decision-making processes, and 3) the privacy paradox is explained by how the paradox has been researched. By classifying the research methods and explanations for the privacy paradox, some research gaps were identified. For example, little research has been done on people’s actual privacy behavior, as most of the previous studies have analyzed individuals’ behavioral intentions or self-reported privacy behavior. There’s also only little research on how user interface or other features of online services affect people’s privacy attitudes and behaviors.en
dc.format.extent38
dc.language.isofi
dc.subject.otheryksityisyysparadoksi
dc.titleYksityisyysparadoksi : systemaattinen kirjallisuuskartoitus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105243150
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoasenteet
dc.subject.ysosystemaattiset kirjallisuuskatsaukset
dc.subject.ysokäyttäytyminen
dc.subject.ysoyksityisyys
dc.subject.ysoristiriidat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record