Show simple item record

dc.contributor.advisorKarttunen, Teija
dc.contributor.authorAndersson, Päivi
dc.date.accessioned2021-05-07T06:24:24Z
dc.date.available2021-05-07T06:24:24Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75368
dc.description.abstractKandidaatin tutkimuksen tehtävänä on kartoittaa ikä-ihmisten rahallista köyhyyttä kirjallisuuskatsauksena, joka rakentaa kokonaiskuvaa ikäihmisten köyhyydestä ilmiönä. Pyrkimyksenä on tunnistaa ilmiöön liittyviä tekijöitä ja kuvailla miten köyhyys näyttäytyy ikäihmisten elämässä. Lopuksi pohdin saatujen tulosten perusteella miten geron-ologisessa sosiaalityössä huomioidaan ikäihmisten köyhyyttä. Etenkin yksinasuvilla, kansan- ja takuueläkkeen varassa elävillä on suhteellinen köyhyysriski kohonnut erityisen suureksi samanaikaisesti pienituloisten eläkeläisten määrän kasvaessa. Näiden väestöryhmien suhteellinen köyhyysriski on muissa pohjoismaissa Suomi mukaan lukien huomiota herättävän laajaa. (Eläkekysymysten asiantuntija-työryhmän raportti, 17.) Väestön ikääntyminen ja ikääntymiseen liittyvät monet rinnakkaiset kehityssuunnat tuot-tavat ilmiöitä ja myös toi-meentulon vaikeuksia, joista tiedetään varsin vähän ja jotka edellyttävät perusteellista ja monipuolista tutkimusta ja pohdintaa. Pienituloisuus on aikaisempien tietojen perusteella kohdistunut erityisesti ikääntyneisiin naisiin, yksinasuviin ja työkyvyttömyyseläkeläisiin kun koetut toimeentulovaikeudet paikantuvat nykyään selkeimmin pienituloisiin ja terveytensä heikoksi kokeviin. (Ahonen, Palomäki & Polvinen 2018). Tutkimukset ovat osoittaneet eläkeläisten kokemuksen rahojen riittävyydestä tavanomaisten menojen kattamisessa olevan heikompaa kuin aiemmissa ja laajemmissa hyvinvointi- ja toimeentulokyselyissä. Huomioon otettava havainto on taloudellisen tyytyväisyyden matalampi taso kuin mitä aiemmin on tullut esiin. Terveydenhuollon asiakasmaksut tai matkakulut voivat olla este palveluihin hakeutumiselle ja taloudellisista syistä ikäihmiset voivat joutua säästämään lääkärikäynneistä, lääkkeistä tai muista perustarpeista. Kriisit ja erilaiset elämänmuutokset aiheuttavat tuen ja palvelujen tarvetta, jolloin palveluneuvonta, palvelutarpeen arviointi ja palvelujen saatavuus ovat iäkkäille ensiarvoisen tärkeitä. Iäkkään henkisen hyvinvoinnin riskitekijöitä voivat olla leskeytyminen, vakavasti sairastuminen, muistin heikkeneminen, liikkumisrajoitteisuus ja muut vanhe-nemisen mukanaan tuomat muutokset, jolloin kaikille riittävän toimeentulon turvaaminen, johon tarvitaan viime-kädessä yhteiskunnan tukea, on hyvinvoinnin ja terveellisen elämän edellytys. Hoivatyön vastaanottaminen edellyttää asiakkaan avun tarpeen tunnistamista ja tunnustamista. Asiakkaat itse karsivat ja muokkaavat tarpeita sen mukaan, mihin kehtaavat pyytää ulkopuolista apua, mihin palveluun on varaa ja sen jälkeen toimimaan palvelun tilaajana. (Kuronen 2007, 78.) Ikääntyneiden taloudellinen hyväksikäyttö, joka tasoltaan näyttää olevan suhteellisen korkea heidän toimintakyvyn heikkenemisen seurauksena, on myös henkisen hyvinvoinnin riskitekijöitä. Taloudellisena hyväksikäyttönä voidaan nähdä ikäihmisen rahojen tai muun omaisuuden luvatonta käyttämistä, myymistä tai hävittämistä. Myös tekijän uhkailu hoidotta jättämisellä ja iäkkään hylkäämisellä sekä kiristäminen väkivallalla päästäkseen käyttämään iäkkään rahoja tai muuta omaisuutta, täyttää taloudellisen väkivallan kriteerit. Luottamuksellisissa ihmissuhteissa uhri on usein riippuvainen tekijästä ja hänen antamasta avusta, joka tekee taloudellisesta väkivallasta haavoittavinta. (Taiveaho 2020, Ikääntyneet rikosten uhrina.)fi
dc.format.extent28
dc.language.isofi
dc.subject.otherikäihminen
dc.subject.otherpienituloisuus
dc.titleEläkeläisten köyhyys ikääntyvässä Suomessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105072665
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysovanhuus
dc.subject.ysoikääntyneet
dc.subject.ysoikääntyminen
dc.subject.ysoköyhyys
dc.subject.ysotoimeentulo


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record