Show simple item record

dc.contributor.authorTuunanen, Timo
dc.date.accessioned2021-05-03T14:12:38Z
dc.date.available2021-05-03T14:12:38Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-951-39-8596-7
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75272
dc.description.abstractOpen source software reuse enables developers to leverage past accomplishments while facilitating improvements in software productivity and quality. However, licenses of the reused software need to be considered to be compliant with the license terms, thus mitigating intellectual property right risks related to such reuse. Identifying under which license(s) an open source software is provided and understanding the terms of these licenses is not trivial, especially when dealing with substantial reuse, which is common in modern software development. As reused software is often large, automated license analysis is needed to address these issues and to support users in the license compliant reuse of open source software. This study aims to provide a comprehensive view on the automated features and methods that assist in open source license compliance. It describes the automated tools and methods of license compliance, here spanning two decades of research. The empirical study consists of two cycles: In the design cycle, we identifed the critical user needs for automated license compliance, such as the license identifcation of source fles and license compatibility analysis, and created a novel approach ASLA (Automated Software License Analyzer) that supports these needs. In the review cycle, which consisted of a systematic literature review, we describe how automated license compliance software has evolved since the introduction of ASLA. We identifed new user needs from the included literature, such as an identifcation of the origin of the OSS and needs related to comprehension of OSS licenses. Also, we list the features that were introduced after the design cycle. As a conclusion, there is a clear need for automated OSS license compliance tools since the amount and reuse of OSS has increased signifcantly over the past 10 years. Based on the information of these two cycles, we merged and listed a set of user needs, which are composed of 16 individual needs. It became evident that no tool is available that would support all of these needs. Whereas license identifcation and compatibility analysis are felds that have the most mature solutions in the license compliance process, future research is needed to improve features related to copyright extraction and the integration of existing features as part of development process. Keywords: Open source software, License compliance, Compliance analysis, Tool supporten
dc.description.abstractAvoimen lähdekoodin uudelleenkäyttö mahdollistaa ohjelmistokehityksen tuottavuuden ja ohjelmistojen laadun parantamisen. Uudelleenkäytön yhteydessä ohjelmistojen lisenssien asettamia ehtoja tulee kuitenkin noudattaa, jotta immateriaalioikeuksiin liittyvät riskit voidaan minimoida. Erityisesti modernissa, runsaaseen uudelleenkäyttöön pohjautuvassa ohjelmistokehityksessä lisenssien tunnistaminen ja ymmärtäminen on haastavaa, koska uudelleenkäytettäviä ohjelmistoja on paljon ja ne ovat usein laajoja. Lisenssien noudattamista ja tehokasta uudellenkäyttöä tukemaan tarvitaan automatisoituja menetelmiä. Tämä tutkielma pyrkii esittämään kattavan kuvan automatisoiduista toiminnallisuuksista ja metodeista, jotka tukevat lisenssien noudattamista. Se esittelee automatisoituja työkaluja ja menetelmiä kahden vuosikymmenen ajalta. Empiirinen osuus koostuu kahdesta syklistä: suunnittelusyklistä ja katsaussyklistä. Suunnittelusyklissä tunnistettiin automatisoituun lisenssien noudattamiseen liittyvät kriittiset käyttäjätarpeet, kuten esimerkiksi lisenssien tunnistaminen lähdekooditiedostoista ja lisenssien yhteensopivuusanalyysi sekä kehitettiin tarpeita tukeva uusi ohjelmisto ASLA (Automated Software License Analyzer). Katsaussykli muodostuu systemaattisesta kirjallisuuskatsauksesta, jossa kuvataan kuinka työkalut ja menetelmät ovat kehittyneet ASLA:n julkaisemisen jälkeen. Siinä tunnistettiin sisällytetystä kirjallisuudesta käyttäjätarpeita, joita ei ollut tunnistettu ensimmäisessä syklissä. Näitä ovat esimerkiksi avoimen lähdekoodin ohjelmiston alkuperän tunnistaminen ja lisenssiehtojen ymmärtämisen tukeminen. Lisäksi siinä listataan toiminnallisuuksia, jotka on esitelty sunnittelusyklin jälkeen. Yhteenvetona voidaan todeta, että automatisoidulle lisenssianalyysille on selkeä tarve, koska sekä avoimen lähdekoodin määrä että sen uudelleenkäyttö on kasvanut huomattavasti viimeisen 10 vuoden aikana. Kahden tutkimyssyklin pohjalta yhdistettiin ja listattiin yhteensä 16 itsenäistä käyttäjätarvetta. Tutkimuksessa kävi selväksi, että mikään yksittäinen työkalu ei tue kaikkia näitä tarpeita. Lisenssien tunnistamiseen ja yhteensopivuusanalyysiin liittyvät toiminnallisuudet ovat parhaiten tuettuja. Jatkotutkimusta tarvitaan erityisesti parantamaan toiminnallisuuksia, jotka liittyvät tekijänoikeustietojen keräämiseen lähdekoodista ja olemassa olevien toiminnallisuuksien liittämiseksi osaksi kehitysprosessia. Avainsanat: Avoin lähdekoodi, Lisenssien noudattaminen, Noudattamisanalyysi, Työkalutukifi
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.subjectohjelmistokehitys
dc.subjectohjelmistotuotanto
dc.subjectavoin lähdekoodi
dc.subjectimmateriaalioikeus
dc.subjecttekijänoikeus
dc.subjectlisenssit
dc.subjectnoudattaminen
dc.subjectopen source software
dc.subjectlicense compliance
dc.subjectcompliance analysis
dc.subjecttool support
dc.titleTool Support for Open Source Software License Compliance: The First Two Decades of the Millennium
dc.typeDiss.
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-8596-7
dc.date.digitised


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record