Show simple item record

dc.contributor.authorKinnunen, Anne-Mari
dc.date.accessioned2021-04-29T15:50:21Z
dc.date.available2021-04-29T15:50:21Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationKinnunen, Anne-Mari (2021). Tukivastemalli (Response to intervention model). V. 29.4.2021. 10.17011/jyx/dataset/75249
dc.identifier.otherjyu.resd.68082631
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75249
dc.description.abstractTukivastemalli on oppimisen ja koulunkäynnin tuen suunnittelua ja toteutusta selkeyttävä toimintatapa, jota voidaan hyödyntää minkä tahansa taidon tukemisessa kolmiportaisen tuen mallin kaikilla portailla. Tukivastemallissa tuen tavoitteiden määrittely ja kohdennettu tukitoimien suunnittelu perustuvat huolelliseen, yksilölliseen alkuarviointiin oppilaan tuen tarpeesta ja ymmärrykseen siitä, mistä oppilaan yksilöllisissä oppimisen pulmissa on kyse. Tuki kohdistetaan siihen kehitysvaiheeseen, jossa oppilas kehityksellisesti on ja niihin osataitoihin, joissa oppilaan kehitys edellyttää tukea. Oppimisen tuen suunnittelun yhteydessä suunnitellaan, miten ja kuinka usein oppimisen edistymistä ja tuen vaikuttavuutta arvioidaan. Oppimisen seuranta-arvioinnissa arvioidaan oppilaan edistymistä suhteessa hänen yksilölliseen lähtötasoonsa, ei suhteessa ikä- tai luokkatasoon. Seuranta-arviointien pohjalta oppimisen tukea muokataan vastaamaan täsmällisemmin oppilaan tuen tarvetta. Aineisto koostuu lomakkeista, jotka on jäsennelty OPA-hankkeessa lukemisen ja kirjoittamisen taitojen yksilölliseen arviointiin, kohdennetun tuen suunnitteluun ja tuen vaikuttavuuden arviointiin sekä oppimisen tuen muokkaamiseen opettajien työn tueksi.fi
dc.description.abstractResponse to Intervention (RTI) model is a framework for providing support to students. RTI integrates student assessment and intervention. The dataset consists of forms that were developed in the OPA project for individual evaluation of reading and writing skills, planning support, and assessing the effectiveness of support.en
dc.language.isofin
dc.publisherUniversity of Jyväskyläen
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 Internationalen
dc.subject.otherindividual evaluation
dc.subject.otherResponse to Intervention model
dc.subject.othertukivastemalli
dc.subject.othertuen vaikuttavuuden arviointi
dc.subject.otherkohdennettu tuki
dc.subject.otheryksilöllinen arviointi
dc.titleTukivastemalli (Response to intervention model)en
dc.typedataset
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202104292561
dc.contributor.tiedekuntaOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.tiedekuntaDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.yliopistoFaculty of Education and Psychologyen
dc.identifier.doi10.17011/jyx/dataset/75249
dc.rights.copyrightKinnunen, Anne-Mari and University of Jyväskylä
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.subject.ysokolmiportainen tukifi
dc.subject.ysothree-step supporten
dc.subject.ysospecial education (teaching)en
dc.subject.ysokirjoittaminenfi
dc.subject.ysowritingen
dc.subject.ysoerityisopetusfi
dc.subject.ysotukiopetusfi
dc.subject.ysoremedial teachingen
dc.subject.ysoarviointifi
dc.subject.ysoreadingen
dc.subject.ysolukeminenfi
dc.subject.ysoevaluationen
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p6984
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p7413
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2512
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2629
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p11406
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p28718
dc.rights.urlhttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International