Show simple item record

dc.contributor.advisorViitasalo, Katri
dc.contributor.authorÄikäs, Liisa
dc.date.accessioned2021-04-26T10:06:02Z
dc.date.available2021-04-26T10:06:02Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75192
dc.description.abstractTutkimukseni tehtävänä on selvittää isätyön merkityksiä työntekijän näkökulmasta. Tarkoituksena on ymmärtää, mitä isätyötä tekevät työntekijät ajattelevat isien kanssa tehtävästä työstä ja millaisena he sen käsittävät. Lisäksi tarkastelen isätyötä Foucault’n hallinnan käsitteeseen peilaten: millaisia yhteiskunnallisen hallinnan elementtejä isätyöhön liittyy tai tulee sen yhteydessä näkyväksi? Tutkimusaineisto on kerätty haastattelemalla Ensi- ja turvakotien liiton isätyötä tekeviä työntekijöitä. Teemahaastattelulla kerätty aineisto on analysoitu sisällönanalyysin menetelmin teemoittelun avulla. Teemoittelu on ollut aineistolähtöistä etsien aineistosta esiin nousevia asioita. Tutkimukseni tulokset esittelen aineistosta nousseiden teemojen mukaan jaoteltuna. Tutkimukseni tulokset osoittavat, että isätyöntekijät näkevät työnsä nimenomaan isien aseman ja vanhemmuuden vahvistamisena sekä lapsen edun turvaamisena. Isätyö on vaativaa, suhdeperustaista työtä, jossa keskiössä ovat eriarvoisuuden ja sukupuolen merkityksen tunnistaminen ja joka tähtää tasa-arvoiseen vanhemmuuteen. Isyyden hallinta näkyi isätyössä monella tapaa. Usein hallinta liittyy sukupuoleen ja sen valtaan. Konkreettisia hallinnan keinoja, joihin isätyön kentällä törmätään, ovat esimerkiksi perhevapaajärjestelmä, työelämä ja lainsäädäntö. Instituutiona korostui selkeästi neuvolajärjestelmä. Tuloksista voidaan päätellä, että mieserityistä vanhemmuustyötä tarvitaan ainakin vielä toistaiseksi, kunnes vanhemmuus on tasa-arvoista. Näyttää siltä, että yhteiskunta ohjaa kohti tasa-arvoista vanhemmuutta, mutta muutos on vasta alussa tai murroksessa, eivätkä rakenteet vielä kaikilta osin tue toivottua kehityssuuntaa.fi
dc.format.extent68
dc.language.isofi
dc.subject.otherisätyö
dc.subject.othermieserityisyys
dc.titlePysähtymistä isyyden äärelle : isätyö työntekijöiden näkökulmasta tarkasteltuna
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202104262486
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysohallinta
dc.subject.ysososiaalipalvelut
dc.subject.ysovanhemmuus
dc.subject.ysoisyys
dc.subject.ysoisät
dc.subject.ysolastensuojelu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record