Show simple item record

dc.contributor.advisorLahti, Malgorzata
dc.contributor.authorMattila, Lilja
dc.date.accessioned2021-04-16T05:34:21Z
dc.date.available2021-04-16T05:34:21Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75075
dc.description.abstractTämä tutkimus käsittelee kansainvälisten maisteriopiskelijoiden näkemyksiä omasta tutkinnostaan, työllisyydestään, sen kehittämisestä sekä tulevaisuuden näkemyksistään suhteessa tutkintoonsa. Tarkoituksena tutkimuksessa on pyrkiä ymmärtämään minkälaisiin rooleihin kansanväliset opiskelijat asettavat itsensä suhteessa tulevaisuuden urahaaveisiinsa ja -tavoitteisiinsa, sekä kuinka he suunnittelevat tulevaisuuden uraansa opintojen aikana. Työelämään siirtyminen maisteritutkinnon suorittamisen jälkeen saattaa monelle opiskelijalle olla luonnollinen huolenaihe jo aloittaessaan opinnot. Tämä huoli saattaa kannustaa opiskelijoita kehittämään erilaisia henkilökohtaisia suunnitelmia kehittääkseen omia taitojaan ja osaamistaan suhteessa tulevaisuutensa sekä oman työllisyytensä kehittämiseksi. Opiskeluajan strategiat eivät ole yleinen aihe kulttuurien välisen viestinnän tieteellisen kirjallisuuden kentällä ja erityisesti huomioimatta ovat jääneet aihealueen tutkimukset Suomessa opiskelevien kansainvälisten opiskelijoiden näkökulmasta. Keskeinen hypoteesi tutkimuksen kannalta on kansainvälisten opiskelijoiden työelämän tavoitteet jo ennen tutkinnon aloittamista. Tutkimuksessa mietittiin mahdollisuutta siihen, että kansainvälisillä opiskelijoilla on jo tähtäimessä oman asiantuntijuuden kehittäminen aloittaessaan tutkintonsa ulkomaalaisessa korkeakoulussa. Hypoteesin sisältyi myös ajatus, että kansainväliset opiskelijat omaavat selkeän tai melko selkeän suunnitelman uratavoitteidensa saavuttamiseksi. Aineistonkeruu toteutettiin haastattelemalla viittä kansainvälistä maisteritason opiskelijaa. Tutkimuskysymyksien tuella haastattelut analysoitiin temaattisella aineiston analyysimenetelmällä, jossa tutkimusmateriaalista kerätään keskeisimmät teemat koodattiin tutkimuskohteiksi jatkoanalysointiin. Aineiston perusteella kehittettiin kaksi havaintoa: Proaktiivinen työllisyyden kehittämisen ja intuitiivisen työllisyyden kehittämisen strategia. Opiskelijat luokiteltiin näihin havaintoihin antamiensa vastauksiensa perusteella. Keskeisin ero strategioiden välillä oli tulevaisuuskeskeinen asenne. Proaktiivisen työllisyyden kehitttämisen strategian opiskelijat ilmaisivat vahvasti keskittyvänsä opintojensa aikana tiettyyn ammatilliseen suuntaan ja pitävänsä sen mielessä osallistuessaan eri aktiviteetteihin opintojen aikana. Intuitiivisen työllisyyden kehittämisen strategian opiskelijat painottivat vastauksissaan enemmän tulevaisuuden monimuotoisuutta ja avoimuutta. Intuitiiviset opiskelijat pyrkivät enemmikseen tutkintonsa ja aktiviteettien avulla laajentamaan uranäkymiään ja toiveitaan urastaan. Strategioiden ohella keskeisimpiä löydöksiä oli opiskelijoiden yhtenäinen näkymä siihen, että tutkinto oli kaikille välttämätön ovi avattavaksi päästääksensä haluamalleen tulevaisuuden uralle.fi
dc.description.abstractThis study explores the views and perceptions about employability, its developments and future employment of international masters’ level students. The purpose of this study was to understand in what kind of roles do the international masters students position themselves in terms of their future career. Landing a job after graduation can be a natural concern for any students during their studies, which might lead to students creating various sorts of strategies to support their employability and their career goals. Scholarly literature does not extensively discuss personal strategies when it comes to educational and employment related development, especially in the context of international student in the Finland. International students may already have clear knowing about the direction of their career goals, professional interests and a general strategy into achieving, when they start their studies at masters’ level abroad. These strategies that the students possibly create were a central element in this thesis. This thesis was conducted by interviewing five international master’s degree students. With the help of the research questions, the gathered interview material was analyzed through thematic analysis method, which refers to analyzing key codes and themes of the material. By analyzing the codes, two strategies were developed: Proactive employability development and Intuitive employability development. The students were categorized to each strategy by their answers. The students expressed views on their future on very proactive way, while intuitive employability developers expressed more unplanned views on their future. Along the strategies one of the main findings of this thesis was that the students saw their university degree as mandatory steppingstone for a career of their choice or to broaden their career options in the future.en
dc.format.extent64
dc.language.isoen
dc.subject.otherhenkilökohtainen kehitys
dc.subject.otherkansainväliset opiskelijat
dc.titleInternational masters’ students’ perceptions on the development of their employability
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202104162385
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineIntercultural Management and Communicationfi
dc.contributor.oppiaineIntercultural Management and Communicationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3136
dc.subject.ysoulkomaalaiset opiskelijat
dc.subject.ysotulevaisuus
dc.subject.ysotyöllisyys
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysotyömarkkinat
dc.subject.ysotyöura
dc.subject.ysoyliopistot
dc.subject.ysoforeign students
dc.subject.ysofuture
dc.subject.ysoemployment
dc.subject.ysostudents
dc.subject.ysolabour market
dc.subject.ysocareer
dc.subject.ysouniversities
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record