Show simple item record

dc.contributor.advisorKannasoja, Sirpa
dc.contributor.authorVainio, Harri
dc.date.accessioned2021-03-16T11:38:06Z
dc.date.available2021-03-16T11:38:06Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74654
dc.description.abstractSuomen vanhustenhuollon laatu on ollut yhteiskunnallisen keskustelun keskiössä pitkään. Oma tutkimukseni pyrkii osallistumaan tähän keskusteluun nostamalla esiin kunnissa vallitsevaa ymmärrystä laadusta ja sen kehittämisestä. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka laatu ja laatujohtaminen ymmärretään kunnissa, erityisesti kunnallisen vanhustenhuollon kentässä Tutkimuksesta saadut tulokset auttavat ymmärtämään laadun merkitystä kunnallisessa vanhustyössä sekä tekemään toimia laadun parantamiseksi. Tutkimus on laadullinen ja sen aineisto koostuu kuuden perusturvajohtajan teemahaastattelusta. Tutkimukseeni on valikoitunut pieniä, alle 4500 asukkaan kuntia Keski-Suomen ja Pohjois-Savon alueelta. Keskeisin peruste aineiston rajaamiselle on ollut kuntien koko. Haastattelut on litteroitu ja analysoitu käyttäen aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Tutkimuksen teoriatausta jakautuu kolmeen osaan, joita ovat yleinen laadun teoria, laatu julkishallinnossa yleensä ja laatu vanhustyössä. Tutkimustulosten mukaan kunnissa laadulle annetaan sille kuuluva painoarvo. Laatu on huomioitu kaikissa kunnissa ja se ymmärretään samalla tavoin. Asiakkaan toiveet ja palveluiden yksilöllisyys huomioidaan. Laatua ei kuitenkaan järjestelmällisesti pyritä kehittämään. Asiakaspalautteita kerätään, mutta niitä ei täysin hyödynnetä. Laadun kehittäminen tapahtuu pääasiassa henkilökunnan asenteiden ja työolojen kautta. Laadun kehittämisen teorioissa korostetaan koko organisaation osallistumista, sekä järjestelmällistä ja määrätietoista kehittämisotetta. Tutkimustulosteni mukaan tämä on edelleen keskeinen kehittämistehtävä kunnissa. Valtakunnallisia laatusuosituksia pyritään noudattamaan, mutta käytännössä jäädään suosituksista etäälle. Tutkimukseni mukaan kunnallista vanhustyötä voitaisiin kehittää lisäämällä laadun suunnitelmallista kehittämistä sekä tehostamalla asiakaspalautteen keräämistä. Työntekijät ovat laadun kehittämisessä keskeisessä asemassa. Työn kehittäminen vaatii määrätietoista ja hyvin johdettua työotetta.fi
dc.format.extent68
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.title"Eihän täydellistä löydy mistään" : laatu kunnallisessa vanhustenhuollossa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202103161996
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysosisällönanalyysi
dc.subject.ysoteemahaastattelut
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysovanhustyö
dc.subject.ysolaatu
dc.subject.ysokehittäminen
dc.subject.ysovanhustenhuolto
dc.subject.ysolaatujohtaminen
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record