Show simple item record

dc.contributor.advisorNärhi, Vesa
dc.contributor.advisorEklund, Kenneth
dc.contributor.authorKannel, Lassi
dc.date.accessioned2021-03-10T06:32:36Z
dc.date.available2021-03-10T06:32:36Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74560
dc.description.abstractTutkimuksessa tutkittiin lapsen 14 kuukauden ikäisen temperamentin varautuneisuuden yhteyttä esikouluopettajan ja vanhemman arvioimaan esiopetusikäisen lapsen sosiaaliseen kompetenssiin sekä ystävyyssuhteisiin. Aiempien tutkimusten perusteella varautuneisuuden oletetaan olevan yhteydessä kehittyvään sosiaaliseen kompetenssiin ja ystävyyssuhteiden muodostumiseen. Tutkimusaineisto muodostui Lapsen Kielen Kehitys (LKK) -projekti, pitkittäistutkimusta varten vuosina 1994–1998 kerätystä aineistosta, joka koostui vuosina 1993–1996 syntyneistä lapsista (N=200). Lasten temperamentin varautuneisuutta arvioitiin vierastilanne-tutkimusmenetelmällä. Lasten sosiaalista kompetenssia sekä ystävyyssuhteita puolestaan tutkittiin vanhempien sekä esikouluopettajien täyttämien kyselylomakkeiden avulla. Tutkimuksessa havaittiin tyttöjen 14 kuukauden ikäisenä arvioidun varautuneisuuden olevan yhteydessä vanhempien arvioimaan esikouluikäisen sosiaaliseen kompetenssiin siten, että varautuneiden lasten sosiaalinen kompetenssi arvioitiin rohkeampia lapsia heikommaksi. Varautuneisuus ei kuitenkaan ollut yhteydessä esikouluopettajan arvioimaan sosiaaliseen kompetenssiin eikä ystävyyssuhteisiin. Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että varhainen temperamentin varautuneisuus ei ole johdonmukaisesti yhteydessä myöhempään sosiaaliseen kompetenssiin eikä ystävyyssuhteiden muodostumiseen. Tulokset ovat linjassa aiemman aihetta käsittelevän tutkimusten kanssa, jonka mukaan varautuneisuus voi muodostaa yhden altistavan tekijän sosiaalisen kompetenssin puutteille.fi
dc.description.abstractThis thesis examines the connection between the temperamental inhibition of 14-month-old children and social competence and friendship relations evaluated by preschool teachers and parents. Based on previous studies, temperamental inhibition is presumed to be connected to developing social competence and friendship relations. The research data consisted of the data gathered for The Jyväskylä Longitudinal Study of Dyslexia (JLD) between 1994 and 1998. The participants were children born between 1993 and 1996 (N=200). The children’s temperamental inhibition was evaluated with the Strange situation method. The children’s social competence and friendship relations were evaluated with questionnaires filled by the parents and the preschool teachers. The study showed a connection between girls’ early inhibition and later social competence when evaluated by the parents. The inhibited girls’ social competence was evaluated weaker when compared to brave girls. However, the inhibition was not connected to social competence when evaluated by the preschool teachers nor was it connected to friendship relations. Based on the results of this study, it can be proposed that early inhibition is not consistently connected to later social competence or friendship relations. The results are in line with earlier research that has shown that inhibition can form one risk factor to lack of social competence.en
dc.format.extent49
dc.language.isofi
dc.subject.othervarautuneisuus
dc.titleLapsen varhaisen temperamentin ja sukupuolen yhteys kuusivuotiaan ystävyyssuhteiden ja sosiaalisen kompetenssin muodostumiseen vanhemman ja esikouluopettajan arvioimana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202103101912
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysovarhaislapsuus
dc.subject.ysososiaaliset taidot
dc.subject.ysotemperamentti
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysososiaalinen kehitys


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record