Show simple item record

dc.contributor.advisorHirvonen, Onni
dc.contributor.authorRäisänen, Ilmari
dc.date.accessioned2021-03-01T06:43:13Z
dc.date.available2021-03-01T06:43:13Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74426
dc.description.abstractTiedon kriteerit jäsentävät käsitystämme tieteellisestä tutkimuksesta sekä filosofiasta. Useimmiten tietämisen katsotaan edellyttävän käsiteltävän väitteen uskomista, hyvää perustelemista sekä totuutta. Tutkimukseni ydinongelmaksi osoittautui kriteerien: “totuus” sekä “hyvä perustelu”, merkitysten selvittäminen ja yhteensopiviksi määritteleminen. Klassisen totuuskäsityksen mukaan totuutta arvioidaan sillä perusteella, että ovatko väitteet vastaavuudessa todellisuuden kanssa. Klassinen totuuskäsitys edellyttää käsitystä: “todellisuudesta”, eli realistista kannanottoa. Lisäksi se edellyttää subjektin mielessään esittämiä väitteitä todellisuudesta. Tämän erottelun subjektin ja todellisuuden välillä sanotaan tekevän totuudesta objektiivista. Klassisessa tiedon määritelmässä näytetään soveltavan yhtenä kriteerinä juuri klassista totuuskäsitystä. Klassisen totuuskäsityksen haastamiseksi on esitetty argumentti episteemisen totuuskäsityksen puolesta. Totuuden määritelmäksi tarjotaan perusteltua väitettävyyttä. Totuutta ei voi arvioida objektiivisesti, eli subjektin ja totuuden välisenä vastaavuutena. Sen sijaan episteemiseen totuuskäsitykseen vetoavan tulee pidättäytyä näkökulmaan sidotussa totuudessa ja kustakin näkökulmasta tarjottujen perusteiden arvioimisessa. Argumentoin, että episteeminen totuuskäsitys ei ole kuitenkaan yhteensopiva klassisen tiedon määritelmän kanssa. Yhteensopimattomuus seuraa siitä, että termille: “totuus”, annettu määritelmä: “perusteltu väitettävyys”, on synonyymi toisen tiedon kriteerin, eli: “hyvien perustelujen”, kanssa. Olen kuitenkin samaa mieltä siitä, että totuus on väistämättä näkökulmaan sidottua. Pyrkimyksenäni on määritellä näkökulmaan sidottu totuuskäsitys, joka on sovitettavissa tiedon määritelmään ilman, että luovutaan kolmesta tiedon kriteeristä: “uskomus, hyvä perustelu ja totuus”. Objektiivisen totuuskäsityksen ongelma on tietoa tuottavien subjektien välisten suhteiden huomiotta jättäminen. Tiedosta tehdään henkilökohtainen suhde objektiivisen todellisuuden kanssa. Totuuden sitominen näkökulmasta riippuvaiseksi edellyttää subjektin ja todellisuuden välisen kahtiajaon uudelleen arviointia. Nojaudun argumentissani subjektin sekä todellisuuden välisen suhteen tarkastelemisen sijaan intersubjektiivisuuteen. Totuuden merkityksen ymmärtäminen edellyttää tietoa tuottavien subjektien välisten suhteiden tarkastelemista. Tutkimukseni johtopäätös on, että totuus merkitsee tietoa tuottavien subjektien välistä rehellisyyttä. Arjessa totuuteen viitataankin usein valehtelun yhteydessä tai valehteluun varautuessa. Valehteleminen ja epäaitojen todisteiden esittäminen ei ole vierasta myöskään tieteellisen tutkimuksen tekijöille. Totuudessa pysyminen on sitä, kun uskomukset sekä hyvät perustelut välittyvät subjektilta toiselle rehellisesti. Ehdotukseni totuuden määritelmälle on sovitettavissa klassisen tiedon määritelmän kriteereihin ilman klassisen totuuskäsityksen ja subjekti–objekti erottelun hyväksymistä.fi
dc.format.extent38
dc.language.isofi
dc.subject.otherfoundationalismi
dc.subject.othernormatiivinen naturalismi
dc.subject.otherintersubjektivismi
dc.subject.otherklassinen tiedon määritelmä
dc.titleKiista tiedon kriteereistä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202103011794
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineFilosofiafi
dc.contributor.oppiainePhilosophyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi201
dc.subject.ysopragmatismi
dc.subject.ysoskeptisismi
dc.subject.ysonaturalismi (filosofia)
dc.subject.ysofundamentalismi
dc.subject.ysorationaalisuus
dc.subject.ysotieto
dc.subject.ysotietoteoria
dc.subject.ysototuus
dc.subject.ysofilosofia
dc.subject.ysotieteellinen tieto
dc.subject.ysomääritelmät
dc.subject.ysofilosofit
dc.subject.ysokäsitteet
dc.subject.ysotiede


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record