Show simple item record

dc.contributor.advisorJukka, Pellinen
dc.contributor.authorVaattovaara, Santeri
dc.date.accessioned2021-02-25T12:01:12Z
dc.date.available2021-02-25T12:01:12Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74403
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkastellaan yrityksen likviditeetinhallintaan liittyvää varojen lyhytaikaista sijoittamista, erityisesti Suomen yritystodistusmarkkinoilla. Tutkimuksessa perehdyttiin siihen, miten yritystodistuksia hyödynnetään, mitkä ovat markkinan keskeiset toimintatavat ja erityispiirteet, minkälaisia lähtökohtia yritystodistusten riskien arviointiin liittyy, sekä minkälaisia näkemyksiä markkinoilla on yritystodistusten riskien ja tuoton suhteesta. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan kriisien, erityisesti käynnissä olevan Covid-19 -pandemian, vaikutuksia markkinan toimintaan. Kriisin aiheuttamia markkinavaikutuksia pyritään ymmärtämään niin Covid-19 -tapauksessa kuin yleisestikin. Tutkimus on toteutettu laadullisena tapaustutkimuksena, johon on yhdistetty kenttätutkimuksen piirteitä. Haastattelut suoritettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Tutkimuksessa on haastateltu tutkimusyrityksen lisäksi alan keskeisiä asiantuntijoita ja toimijoita, jotta kohdeilmiöstä saadaan mahdollisimman kattava ja luotettava kokonaiskuva. Tutkimus tarjoaa erinomaisen näkökulman vähän tutkittuun, mutta paljon hyödynnettyyn suomalaiseen yritystodistusmarkkinaan. Tutkimus vahvisti näkemystä, että yritysten likvidien varojen lyhytaikainen sijoittaminen yritystodistuksiin on perusteltua ja tehokas tapa hoitaa yrityksen likviditeettiä. Yritysten vahvistaessa likviditeettiään ja korkojen kääntyessä negatiivisiksi, tehokkaasta sijoitustoiminnasta on tullut yhä tärkeämpi osaamis- alue myös Suomessa. Yritystodistuksissa on monia ominaisuuksia, joiden vuoksi ne sopivat hyvin likviditeetinhallintaan. Yritysten olisi kuitenkin tärkeää arvioida niihin liittyviä riskejä kokonaisvaltaisemmin ja analysoida nykyistä tarkemmin tuoton ja riskin suhdetta. Tutkimuksessa korostui, ettei yritystodistusten taustalla oleva yritysriski ole aina järkevästi hinnoiteltu markkinoilla. Pitkään muuttumattomana pysynyt markkina kaipaisi myös osaltaan uudistuksia mm. modernimpaan muotoon, kaupankäyntiin ja läpinäkyvyyteen liittyen. Haasteena pysyy kuitenkin kustannusten pitäminen riittävän matalalla, jonka takia uudistushalukkuutta ei ole löytynyt. Tulokset tukevat ja täydentävät aikaisempaa likviditeetinhallintaan ja lyhytaikaiseen varojen sijoittamiseen liittyvää tutkimusta, tuoden lisävalaistusta suomalaisen yritystodistusmarkkinan erityisyyteen.fi
dc.format.extent80
dc.language.isofi
dc.subject.otherlikviditeetin hallinta
dc.subject.otheryritystodistus
dc.subject.otherylijäämien sijoittaminen
dc.titleYritystodistusten käyttö sijoituskohteena yritysten likviditeetin hallinnassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202102251781
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLaskentatoimifi
dc.contributor.oppiaineAccountingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20421
dc.subject.ysoCOVID-19
dc.subject.ysoyritykset
dc.subject.ysoriskienhallinta
dc.subject.ysosijoitustoiminta
dc.subject.ysokriisit
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record