Show simple item record

dc.contributor.advisorAnttila, Timo
dc.contributor.authorIsomäki, Venla
dc.date.accessioned2021-02-22T12:14:11Z
dc.date.available2021-02-22T12:14:11Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74335
dc.description.abstractTässä kandidaatintutkielmassa käsitellään Petäjäveden 2019-2020 vesikriisiä. Tutkielman tarkoitus on selvittää, millasia narratiiveja vesikriisistä rakentuu sanomalehtiartikkeleissa sekä käsitellä paikallisia ympäristökriisejä esimerkkien kautta. Analyysimenetelmänä toimii narratiivianalyysi. Narratiivianalyysi tehdään sanomalehtiartikkeleista. Sanomalehtiartikkelit ovat kaikki ilmestyneet Petäjävesi -lehti paikallisjulkaisussa. Analyysi on jaettu kahteen osioon: tarinoiden analyysiin ja kerronnallisen diskurssin analyysiin. Analyysin avulla on tarkoitus selvittää, ketkä ovat keskeisiä toimijoita vesikriisissä ja miten nämä toimijat näyttäytyvät suhteessa toisiinsa. Analyysin ja teoreettisen viitekehyksen avulla tarkastellaan laajemmin, millaisena akuutti ympäristökriisi näyttäytyy riskiyhteiskunnan kontekstissa. Tutkielman teoreettinen viitekehys rakentuu riski -käsitteen ympärille. Tutkielma tarkastelee riskin käsittä yhteiskunnallisena käsitteenä ja tutustuu paikallisten ympäristöriskien määrittelyyn ja hallintaan sekä vesiturvallisuuteen Tutkielmassa myös esitellään aiempia paikallisesti toteen tulleita vesitapauksia, joissa on yhtäläisyyksiä Petäjäveden vesikriisiin. Analyysin tuloksena löytyi kolme eriävää narratiivia, joita määrittivät toimijajoukot. Narratiivit olivat kuntalaisten ja yhteisöllisyyden narratiivi, talouden ja poliittisen päätöksenteon narratiivi sekä tekniikan asiantuntijuuden narratiivi. Eniten hallintavaltaa oli tekniikan ja asiantuntijuuden narratiivilla, joka johti toiminnallaan vesikriisin hoitoa ja käsittelyä. Kuntalaisilla ja yhteisöllisyydellä oli kuitenkin vahva rooli kriisistä selviämisessä. Vesikriisi näyttäytyi monitulkintaisena prosessina. Tutkielman tulokset nostavat esille yhteiskunnan ontologista luonnetta riskiyhteiskuntana, jossa riskien arviointi on taloudellista ja riskien syntyprosessit vaikeasti tunnistettavissa. Ympäristöriskien syntyprosessit ovat ilmastonmuutoksen myötä etäisiä, joka hankaloittaa riskien hallintaa.fi
dc.format.extent45
dc.language.isofi
dc.subject.othervesiturvallisuus
dc.subject.othernarratiivianalyysi
dc.subject.otherPetäjävesi
dc.titlePetäjäveden vesikriisi 2019-2020 : narratiivinen tarkastelu
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202102221727
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysoympäristöriskit
dc.subject.ysoriskiyhteiskunta
dc.subject.ysoriskit
dc.subject.ysokriisit
dc.subject.ysovesi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record