Show simple item record

dc.contributor.advisorSajasalo, Pasi
dc.contributor.authorHeino, Julius
dc.date.accessioned2021-02-12T07:57:47Z
dc.date.available2021-02-12T07:57:47Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74106
dc.description.abstractTässä Pro gradu -tutkielmassa tutkin osallisuutta strategiaan suomalaisessa finanssialan organisaatiossa. Pääteemoja ovat osallisuuden kokemus eri organisaatiotasoilla sekä osallisuuden hyödyntäminen mahdollisena organisaation kilpailuetuna. Tavoitteenani on selvittää, miten osallisuus strategiaan ylipäänsä toteutuu organisaatiossa, miten strategia ja osallisuus siihen koetaan eri organisaatiotasoilla sekä sitä, että voitaisiinko osallisuutta hyödyntää varsinaisena kilpailuetuna. Tutkimuksen kohdeorganisaatio on suomalainen finanssialan yritys. Kohdeorganisaation sisältä haastateltiin yhteensä yhdeksää henkilöä. Haastatelluista neljä kuului johtoryhmään, kaksi toimi esimiehenä ja kolme oli henkilöstön jäseniä. Tutkimus on muodoltaan laadullinen ja aineiston analyysimenetelmänä käytin teemoittelua. Kohdeorganisaatiossa oli selkeästi viime vuosina tehty töitä strategian suunnittelun, jalkauttamisen ja osallistamisen suhteen. Strategiaprosessi ja -viestintä vastasi hyvin pitkälti perinteistä top-down tyyliä. Kuitenkin oli myös havaittavissa, että kaikilla organisaation jäsenillä oli jonkinlainen mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa strategiaan. Tuloksista oli myös selvästi havaittavissa, että kokemus mahdollisuudesta vaikuttaa väheni sitä mukaan, mitä alemmas henkilö sijoittui organisaatiohierarkiassa. Samoin tapahtui myös puhuttaessa strategian näkymisestä omassa päivittäisessä työnteossa. Johtopäätöksissäni esittelen, kuinka osallisuus strategiaan voidaan nähdä selvänä kilpailuetuna. Osallisuus strategiaan auttoi selvästi ymmärtämään organisaation strategiaa paremmin ja näin ollen myös sisäinen strategiaviestintä tehostui. Osallisuudella saatiin myös tehostettua organisaation toimintoja, minkä lisäksi osallisuus auttoi tuomaan henkilöstön osaamista paremmin näkyville ja organisaation tietoon. Tutkimuksen lopussa esittelen johtopäätösteni lisäksi myös mahdollisia toimenpide-ehdotuksia, jotka perustuvat saamiini tutkimustuloksiin ja johtopäätöksiini. Näiden toimenpide-ehdotusten tavoitteena on pyrkiä tuomaan esille käytännön tason ideoita, joidenka avulla kohdeorganisaatio voi kehittää omaa toimintaansa osallisuuden suhteen.fi
dc.format.extent78
dc.language.isofi
dc.subject.otherstrategy-as-practice
dc.titleOsallisuus strategiaan käytännössä ja sen hyödyntäminen kilpailuetuna suomalaisessa finanssialan organisaatiossa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202102121535
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineJohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineManagement and Leadershipen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20424
dc.subject.ysostrategiat
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysoorganisaatiot
dc.subject.ysojohtaminen
dc.subject.ysopankkiala
dc.subject.ysostrategiatyö
dc.subject.ysokilpailuetu
dc.subject.ysoosallistaminen
dc.subject.ysostrateginen johtaminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record