Show simple item record

dc.contributor.advisorHusu, Hanna-Mari
dc.contributor.authorMatilainen, Anniina
dc.date.accessioned2021-02-11T06:29:19Z
dc.date.available2021-02-11T06:29:19Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74094
dc.description.abstractTutkimuksen tehtävänä on selvittää, kuinka parisuhdeväkivaltaa oikeutetaan diskursiivisesti institutionalisoituneiden toimintatapojen välityksellä. Institutionalisoituneilla toimintatavoilla tarkoitan tässä tutkielmassa rakenteellisia ja vakiintuneita parisuhdeväkivallan legitimointiin vaikuttavia toimintatapoja kuten perinteitä, väkivallan vastuun vähättelyä sekä väkivallan yksityistä luonnetta. Lisäksi tarkastelen väkivaltaisen maskuliinisuuden oikeuttamista osana parisuhdeväkivallan legitimointia. Hyödynnän parisuhdeväkivallan oikeuttamisen tutkimisessa Luc Boltanskin ja Laurent Thévenot’n julkisella argumentoinnilla suoritettuun kiistojen moraaliseen ratkaisuun nojaavan teorian kodin arvomaailmaa. Aineistoni koostuu parisuhdeväkivaltaa käsittelevistä verkkokeskusteluista, joiden katson edustavan internetissä tapahtuvaa julkista argumentointia sekä parisuhdeväkivallan oikeuttamiseen kiinnittyvää julkisesti suoritettua kiistaa. Tutkimuksen analyysimenetelmänä käytän kriittistä diskurssianalyysia, jonka avulla kiinnostukseni kohdistuu erityisesti niihin aineiston dominoiviin ja institutionalisoituneisiin hegemonisiin diskursseihin, jotka tekevät vaihtoehtoisen ei-väkivaltaisen maskuliinisuuden sekä parisuhdeväkivallan delegitimoinnin olemassaolon ja esiintuomisen mahdottomiksi osana parisuhteessa tapahtuvan väkivallan oikeuttamista. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että parisuhteen yksityisenä koettu luonne, avioliiton pyhä ja symbolinen merkitys, parisuhteen perinteet ja normatiiviset toimintatavat sekä nais- ja miesruumiiden erilaisuuksiin perustuvat parisuhdeväkivallan legitimoinnin keinot edustavat yhteiskunnan institutionaaliksi muuttuneita väkivaltaa hyväksyviä käytäntöjä. Lisäksi tutkielman tuloksista voidaan päätellä, että yhteiseen ja julkiseen hyvään pyrkiminen parisuhdeväkivallan oikeuttamisen perusteena yhdistyy sukupuolten väliseen epäsymmetriseen valta-asetelmaan sekä väkivaltaisen maskuliinisuuden dominoivaan valtapositioon suhteessa kilpaileviin diskursseihin.fi
dc.format.extent44
dc.language.isofi
dc.subject.otheroikeuttaminen
dc.subject.otherlegitimointi
dc.subject.otheroikeuttamisteoria
dc.titleYhteinen hyvä, yksityinen paha : parisuhdeväkivallan hyväksyttävyyttä legitimoivat diskurssit parisuhdeväkivalta-aiheisissa verkkokeskusteluissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202102111530
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysodiskurssianalyysi
dc.subject.ysoväkivalta
dc.subject.ysoparisuhde
dc.subject.ysosukupuoli
dc.subject.ysoparisuhdeväkivalta
dc.subject.ysonaiset
dc.subject.ysomaskuliinisuus
dc.subject.ysolähisuhdeväkivalta
dc.subject.ysoperheväkivalta
dc.subject.ysoretoriikka
dc.subject.ysohyväksyttävyys


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record