Show simple item record

dc.contributor.advisorSeppänen, Ville
dc.contributor.authorPirinen, Sinna
dc.date.accessioned2021-02-09T07:08:19Z
dc.date.available2021-02-09T07:08:19Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74049
dc.description.abstractTässä kirjallisuuskatsauksessa käsitellään teknostressiä ja transformationaalista johtamista sekä niiden yhteyksiä keskenään. Digitalisaation ja informaatioteknologian kehityksen seurauksena työympäristöt ovat nopeatempoisia ja muuttuvia ja työntekijöiden on sopeuduttava tähän muutokseen. Työntekijät voivat kokea työperäisen stressin lisäksi teknologiasta aiheutuvaa stressiä eli teknostressiä. Työperäinen stressi sekä teknostressi vaikuttavat työntekijän hyvinvointiin ja tuottavuuteen. Organisaatioissa työhyvinvoinnin on huomattu vaikuttavan työntekijän suorituskykyyn sekä sitoutumiseen. Johtamisen tutkimuksessa on huomattu, että johtamisella on suora vaikutus työntekijän motivaatioon ja hyvinvointiin. Johtamisen tutkimuksessa tarkoituksena on ollut kehittää johtamista siten, että johtajan toiminta on työntekijää kohtaan tyydyttävää ja motivoivaa. Teknostressin tutkimus taas on keskittynyt teknostressin hallintakeinoihin sekä tekijöihin, jotka sitä aiheuttavat yksilölle. Aikaisempaa tutkimusta liittyen teknostressin ja johtamisen yhteyteen ei ole paljoa. Tämän tutkielman tarkoituksena on tarjota perusteluja teknostressitutkimuksen laajentamiselle eri näkökulmiin. Johtamisen näkökulma on rajattu transformationaaliseen johtamiseen ja varsinkin osallistavaan ja valmentavaan johtamiseen keskeisinä johtamisen tapoina. Tutkielmassa määritellään teknostressin ja transformationaalisen johtamisen käsitteet ja pyritään löytämään uutta informaatiota johtamisen vaikutuksista työntekijän teknostressin ilmaantumiseen. Tämän tutkielman tuloksista voidaan päätellä, että transformationaalisella johtamisella on lieventäviä vaikutuksia työntekijöiden teknostressiin. Jatkuva työntekijän koulutus, autonomia työn teossa ja teknologian käytössä sekä emotionaalinen tuki ovat lieventäviä tekijöitä, joilla työntekijöiden teknostressiä voidaan hallita. Kirjallisuuden perusteella ei ole kuitenkaan selvää, pyritäänkö transformationaalisessa johtamisessa aktiivisesti hallitsemaan ja vähentämään työntekijöiden teknostressiä.fi
dc.description.abstractThis literature review examines technostress, transformational leadership, and their connection to each other. Working environments are fast-paced and dynamic due to digitalization and the development of information technology. Employees must adapt to the changes. In addition to work-related stress, employees may experience stress due to the use technology. Work-related stress and technostress affect the employee's well-being. It has been found that work well-being affects the employee's efficiency and commitment to the organization. Management research has found that leadership has a direct impact on employee motivation and well-being. The purpose of management research has been to develop management in a direction that the manager's actions are satisfying and motivating for the employee. Technostress research, on the other hand, has focused on the technostress management and the factors that cause it in the individual. There is not much previous research of the connections between technostress and leadership. The aim of this paper is to provide a reasoning for extending technostress research to different perspectives. In this thesis the leadership perspective is limited to transformational leadership. Participatory and coaching leadership are reviewed as key leadership styles. This paper defines the concepts of technostress and transformational leadership. The purpose is to find new information about the impact of leadership style to the employees’ technostress and its incidence. From the results of this study, it can be concluded that transformational leadership has a relieving effect on the technostress of employees. Continuous employee training, autonomy of the use of technology and emotional support are mitigating factors that can be used to manage employees’ technostress. However, based on the literature, it is uncertain whether the transformational leadership actively pursues to manage and reduce the technostress of employees.en
dc.format.extent32
dc.language.isofi
dc.subject.otherteknostressi
dc.subject.otherteknostressori
dc.subject.othertransformationaalinen johtaminen
dc.subject.otherosallistava johtaminen
dc.titleTeknostressin huomioon ottaminen transformationaalisessa johtamisessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202102091491
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoteknologia
dc.subject.ysovalmentava johtaminen
dc.subject.ysostressi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record