Show simple item record

dc.contributor.advisorTaipale, Sakari
dc.contributor.advisorHuttunen, Suvi
dc.contributor.authorTossavainen, Saima
dc.date.accessioned2021-02-08T06:53:31Z
dc.date.available2021-02-08T06:53:31Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74009
dc.description.abstractTämä tutkimus tehtiin osana Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella toteutettua tutkimushanketta Ilmastotoimien sosiaalinen hyväksyttävyys. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitykseen sisältyvien päästövähennystoimien sosiaalisia vaikutuksia ja sosiaalista hyväksyttävyyttä. Tutkimuksen taustakirjallisuus koskee liikenteen ilmastovaikutuksia ja maakunnallisen liikennesuunnittelun reunaehtoja. Tutkimuksen teoreettinen ja käsitteellinen pohja muodostuu kestävyystransitioita ja oikeudenmukaisuutta, sosiaalista hyväksyttävyyttä, osallistamista ja sosiaalisten vaikutusten arviointia koskevasta aiemmasta tutkimuksesta. Tutkimuksen empiirinen osa koostuu viidestä ryhmähaastattelusta, jotka kerättiin vuonna 2019 eri puolilla Keski-Suomea. Haastatellut ryhmät edustivat eri elämäntilanteessa olevia ihmisiä: lapsiperheiden äitejä, nuoria sekä eläkeikäisiä. Haastatteluaineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Tulosten perusteella kestävän liikenteen toimien hyväksyttävyyteen vaikuttavat kustannukset, saavutettavuus, arjen sujuvuus, turvallisuus, aiemmat kokemukset, mielleyhtymät ja tieto. Oikeudenmukaisuuden näkökulmasta tarkasteltuna pyöräilyä, joukkoliikennettä ja biokaasuautoilua edistäviä toimenpiteitä pidettiin tasa-arvoisimpina. Tarkastelu paljastaa kestävän liikenteen toimiin liittyvän joitakin riskejä. Riskit koskevat taloudellista, alueellista ja haavoittuvaisiin ryhmiin kohdistuvaa epätasa-arvoa. Tulokset tukevat aiempaa tutkimusta, jonka mukaan haitallisten vaikutusten tunnistaminen ja kompensointi ovat ratkaisevassa asemassa reilun murroksen toteuttamisessa kaikilla päätöksenteon tasoilla.fi
dc.format.extent90
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherilmastotoimet
dc.subject.otherreilu murros
dc.titleKohti reiluja päästövähennyskeinoja : tutkimus liikennejärjestelmäsuunnitelman päivityksen päästövähennystoimien sosiaalisista vaikutuksista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202102081451
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysoliikennejärjestelmät
dc.subject.ysohyväksyttävyys
dc.subject.ysososiaaliset vaikutukset
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record