Show simple item record

dc.contributor.advisorNärhi, Vesa
dc.contributor.authorTahkola, Jasmin
dc.date.accessioned2021-01-28T06:49:18Z
dc.date.available2021-01-28T06:49:18Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73860
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkasteltiin oppilaiden arvioiman työrauhan ja opettaja-oppilassuhteiden välistä yhteyttä. Yhteyttä tarkasteltiin Työrauha kaikille -intervention alkumittauksessa, minkä lisäksi oltiin kiinnostuneita myös työrauhan ja opettaja-oppilassuhteiden muutosten välisistä yhteyksistä. Kolmantena mielenkiinnon kohteena oli opettaja-oppilassuhteen alkutason yhteys työrauhan muutokseen. Oppilaiden arvioita tarkasteltiin yksilö- ja luokkatasolla, sekä erikseen tyttöjen ja poikien kohdalla. Tutkimusaineisto koostui Työrauha kaikille -interventiossa kerätystä ai- neistosta (N=817). Aineistosta käytettiin oppilaiden arvioimia työrauhaan ja opettaja-oppilassuhteisiin liittyviä vastauksia intervention alku- ja loppumittauksista, joista muodostettiin summamuuttujia. Oppilaiden vastaukset analy soitiin Pearsonin korrelaatiokertoimella ja toistomittaus ANOVA:lla. Työrauhan ja opettaja-oppilassuhteiden välillä oli tutkimuksen mukaan yhteys sekä intervention alkumittauksessa, että intervention aikana tapahtuneissa muutoksissa. Opettaja-oppilassuhteen alkutasolla oli yhteys työrauhan muutokseen vain sukupuolia erikseen tarkasteltaessa. Yhteydet työrauhan ja opettaja-oppilassuhteiden välillä olivat keskimäärin voimakkaampia luokkatasolla kuin yksilötasolla tarkasteltuina. Poikien arvioissa korrelaatiot olivat johdonmukaisesti vahvempia kuin tyttöjen arvioissa. Tutkimuksen perusteella yläkouluikäisten oppilaiden opettaja-oppilassuhteisiin olisi tärkeää kiinnittää huomiota ja löytää toimivia keinoja positiivisten suhteiden luomiseen. Sukupuolten välisten erojen taustalla olevia syitä tulisi pohtia, jotta tyttöjen ja poikien tarpeisiin voitaisiin vastata sopivilla tavoilla kouluarjessa.fi
dc.format.extent36
dc.language.isofi
dc.titleTyörauhan ja opettaja-oppilassuhteiden välinen yhteys oppilaiden arvioimana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202101281319
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysointerventio
dc.subject.ysoopettaja-oppilassuhde
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysotyörauha (työyhteisöt)
dc.subject.ysokoulut


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record