Show simple item record

dc.contributor.advisorVallius, Elisa
dc.contributor.authorHarlin, Ida
dc.date.accessioned2020-12-30T06:45:34Z
dc.date.available2020-12-30T06:45:34Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73509
dc.description.abstractNatura-arviointi on prosessi, jossa pyritään varmistamaan Natura 2000-verkostoon kuuluvien alueiden suojeluperusteiden säilyminen. Arviointi tehdään tarvittaessa osana hankesuunnittelun YVA-menettelyä. Natura-alueet ovat osa Suomen luonnonsuojeluverkostoa ja niiden erityispiirteenä on vaatimus suojeluperusteiden säilyttämisestä alueella, mutta alueen laveampi käyttömahdollisuus ja toisaalta suojelualueen ulkopuolisen toiminnan rajoittaminen, mikäli se heikentää suojeluperusteita. Suomessa ei ole ollut käytössä selkeää yhtenäistä ohjeistusta siitä, milloin Natura-arvio tulee tehdä. Tämän työn tavoitteena oli selvittää mitkä seikat vaikuttavat siihen lähdetäänkö Natura-arviota toteuttamaan. Natura-arviointiin johtaneita perusteluja ja syitä selvitettiin keräämällä aineisto YVA-menettelyn läpikäyneistä hankkeista. Hankkeita oli mukana yhteensä sata ja ne edustivat kaikkia hanketyyppejä kaikkialta Suomesta. Tutkimuksessa kerättiin aineistosta mm. etäisyystietoja, sanallisia perusteluja ja sijaintineitoja ELY -keskusalueiden tarkkuudella. Aineistoa käsiteltiin tilastollisin menetelmin, jotta saataisiin selville mitkä muuttujat olivat Natura-arvion toteuttamisen kannalta merkittäviä. Aineiston ja taustatietojen perustella Natura-alueen ja hankealueen välisellä etäisyydellä on suuri merkitys Natura-arvion toteuttamiseen ja toisaalta alueelliset erot olivat selvästi näkyvillä. Saatujen tietojen pohjalta voidaan sanoa, että voisi olla mahdollista antaa tarkkaakin ohjeistusta Natura-arvioinnin aloittamiselle ainakin etäisyyden perusteella. Etäisyyden ei tule kuitenkaan olla ainut syy, joka voi johtaa Natura-arvion tekemiseen. Arvioinnin tarpeellisuutta on kuitenkin tarkasteltava aina myös suojeluperusteiden kauttafi
dc.description.abstractNatura-evaluation is a process in which preservation guidelines of areas belonging to Natura 2000-network are verified. When needed the verification is done as a part of EIA project planning procedure. Natura areas are part of Finnish nature preservation network and their distinguishing feature is the requirement of preservation guidelines being enforced, but to allow further use of the area and on one hand limiting outside activities should they reduce the justification of the preservation effort. There are no clear guidelines in Finland about when Natura-evaluation has to be done. My purpose was to research what factors affect the reasons for Natura-evaluation to be implemented. Justifications and causes that lead to Natura-evaluation were studied by collecting material from previously done EIA-projects. About a hundred projects were involved and they represented all of the possible project types from all over Finland. In this study the material collected included distance information, vocal justifications and location information with the accuracy of Ely-centre areas. The material was processed with statistical methods to clarify which factors were significant for implementation of Natura-evaluation. Material and background information revealed that distance had great significance in implementing of Natura-evaluation, as well as differences between areas were also obvious. Based on the collected information it can be surmised that it could be possible to give strict guidelines to begin Natura-evaluation based on distance. However, distance can’t be only justification that may lead to beginning of Natura-evaluation. The need for evaluation must be examined through the needs of preservation requirements.en
dc.format.extent39
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otheryhteisviranomainen
dc.titleNatura-arvioiden toteuttamisen perusteet YVA- prosessissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202012307437
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosBio- ja ympäristötieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biological and Environmental Scienceen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYmpäristötiede ja -teknologia (maisteriohjelma)fi
dc.contributor.oppiaineEnvironmental science and technologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi4015
dc.subject.ysoluonnonsuojelu
dc.subject.ysotarveharkinta
dc.subject.ysoetäisyys
dc.subject.ysoNatura 2000
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record