Show simple item record

dc.contributor.advisorLappalainen, Pertti
dc.contributor.advisorLitmanen, Tapio
dc.contributor.authorPalttala, Oula
dc.date.accessioned2020-12-29T07:40:01Z
dc.date.available2020-12-29T07:40:01Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73484
dc.description.abstractTutkimuksessani syvennyn Keuruun Pihlajavedellä 2010-luvun alkupuolella kuohuneeseen Kalmunevan turvekiistaan. Tapaustutkimuksellinen perehtymiseni kattaa sekä kiistan kulun, että kiistassa turveyhtiö Vapoa vastustamaan nousseen Martinjärven liikkeen kuvailun ja analyysin. Liikkeen rakennetta avaan toimija- ja suhdeverkoston käsiteparilla, toimintaa taas hahmotan kiistelyn politiikan, kehystyksen ja vasta-asiantuntijuuden teoreettisen kolmilinssin läpi. Kiistelyn politiikan tarjoama näkökulma korostuu liikkeen toiminnan muotojen analyysissa, kehystys hahmottaa toiminnan taustalla vaikuttavia liikkeen arvoja ja merkityksenantoja ja lopuksi vasta-asiantuntijuus erottaa ympäristökonflikteissa keskeisen professionaalisen tiedon roolin liikkeen toiminnan keskeisenä resurssina. Tutkimuksen aineiston olen rakentanut ensinnäkin kahdesta teema- ja asiantuntijahaastattelusta, jotka ovat Martinjärven vesienhoitoyhdistyksen kahden ydinaktiivin haastattelu keväältä 2016 sekä yhdistykselle kuormituslaskelmia toteuttaneen diplomi-insinöörin sähköpostihaastattelu syksyltä 2020. Näiden lisäksi olen hyödyntänyt kiistaa koskevia viranomaispäätöksiä, uutisia sekä aktiivien mielipidekirjoituksia ja muita julkisuudessa esiintymisiä. Käännän aineistoa tutkimuskysymyksieni vastauksiksi narratiivisen tutkimuksen menetelmin; toteutan sekä paradigmaattista narratiivien analyysia, että kerronnallista narratiivista analyysia. Aineiston analyysin tuloksena hahmottuu ensinnäkin monivaiheinen, vuosia kestänyt paikallinen turvekonflikti. Siinä kamppailleen liikkeen ytimen muodostanut toimijaverkosto oli varsin suppea, mutta tätä ympäröivä suhdeverkosto moninainen ja eri puolille maata kattavasti kurottava. Verkostoissa näyttää painottuneen ulkopuolisen asiantuntija-avun tavoittaminen kamppailun voimavaraksi. Liikkeen toimintakeinot ilmentävät tavanomaisia institutionaalisen kiistelyn muotoja. Martinjärveläiset mobilisoivat resurssejaan viranomaisille suuntaamissaan argumentatiivisissa kampanjoissa sekä vahvistaessaan kiistelyn näkyvyyttä runsaalla mediajulkisuuden hyödyntämisellä. Liikkeen kehystyksissä korostuu vastakkainasettelu Vapoon ja sen liittolaisiksi laskettuihin viranomaisiin, poliitikkoihin ja paikoin myös tiedeinstituutioihin. Mökkiläiset, virkistyskäyttäjät ja laajemmin järviluonto katsottiin taas oman puolen intressiryhmäksi. Turvekiistoja käyvien paikallistoimijoiden toivottiin kykenevän yhdistämään voimiaan tulevaisuudessa, ja Pelastetaan reittivedet ry avautui tässä mahdollisuutena. Liikkeen vasta-asiantuntijuus kutoutui tieteellisen perehtymisen, asiantuntija-avun ja maallikkopraksiksen punoksena. Sen tehostaman kampanjoinnin voimin liike horjutti Vapon määrittelyvaltaa ja sai viranomaiset reagoimaan aloitteisiinsa tavoilla, jotka petasivat tietä Vapon tappiolle.fi
dc.format.extent126
dc.language.isofi
dc.subject.otherturvekiista
dc.subject.otherkiistelyn politiikka
dc.subject.othervasta-asiantuntijuus
dc.subject.othermäärittelyvalta
dc.subject.othersuhdeverkosto
dc.subject.othertoimijaverkosto
dc.titleKivi Goljatin kengässä : kiistelyn politiikka, kehystäminen ja vasta-asiantuntijuus Keuruun Kalmunevan turvekiistassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202012297414
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineValtio-oppifi
dc.contributor.oppiainePolitical Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi208
dc.subject.ysokehystys
dc.subject.ysoturvetuotanto
dc.subject.ysososiaaliset liikkeet
dc.subject.ysojulkinen keskustelu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record