Show simple item record

dc.contributor.advisorBackman, Jussi
dc.contributor.authorKoivula, Juho
dc.date.accessioned2020-12-17T07:07:42Z
dc.date.available2020-12-17T07:07:42Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73269
dc.description.abstractTässä pro gradussa käsitellään laskelmoivaa ajattelua, nykytekniikan olemusta ja tekniikkaa aikakauden perustana Heideggerin myöhäisen tekniikan ajattelun näkökulmasta. Tutkielmani päämenetelmänä on systemaattinen käsiteanalyysi, jonka turvin perehdyn Heideggerin käsitteistöön. Tutkimuskysymykseni on: miten laskelmoiva ajattelu ilmenee nykytekniikan olemuksen eli puitteen (Gestell) piirissä Heideggerin myöhäisajattelussa? Hahmotellaan Heideggerin avulla nykytekniikan piirissä hallitsevaa ajattelutapaa eli ”tekno-laskelmointia”. Käsitellään Heideggerin käsityksiä laskelmoivan ajattelun, subjekti–objekti-suhteen, metafyysisen perustan ja nykytekniikan olemuksen suhteen. Heideggerin käyttämien käsitteiden pohjalta tulkitsen, miten laskelmoiva ajattelu ilmenisi nykytekniikan piirissä. Päälähteeni rajautuvat Heideggerin myöhäisvaiheen tekniikan filosofiaan, joka keskittyy uuden ajan tekniikan tarkasteluun, ja kyseistä ajattelua koskevaan kommentaarikirjallisuuteen. Pyrin johtamaan luvuilla 2 ja 3 pohdintaan laskelmoivan ajattelusta nykytekniikan olemukseen heijastaen. Luvussa 2 käydään läpi puitteen (Gestell) käsite nykytekniikan olemuksena Heideggerin hahmottamana ja taustoitetaan Heideggerin tekniikan ajattelua. Lisäksi käydään läpi varannon (Bestand) käsite, tekniikka aikakauden perustana ja subjekti–objekti-suhde. Luvussa 3 käydään läpi Heideggerin laskelmoivaa ajattelua käsitteleviä tekstejä. Luvussa 4 Tässä kappaleessa pohdin lukujen 2 ja 3 pohjalta, mitä tekno—laskelmointi voisi olla. Käydään läpi aiemmissa kappaleissa esiinnousseita käsityksiä ja tehtyjä huomioita laskelmoivan ajattelun piirteistä puitteen ja varannon luonteiden suhteen. Nostetaan edellisen kappaleen yhteenvetoja esille, ja pohditaan niiden pohjalta mahdollista tekno—laskelmointia kokonaisvaltaisena hallintatekniikkana. Luvussa 5 vedän yhteen käsitellyt ja pohditut asiat. Tarkoitus on siis pohtia, millaisena laskelmoiva ajattelu ilmenisi tekniikan olemuksen alaisena Heideggerin myöhäisen ajattelun ja käsitteistön avulla.fi
dc.format.extent45
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherTekniikka
dc.subject.otherlaskelmoiva ajattelu
dc.subject.othersubjekti-objekti
dc.subject.othervaranto
dc.subject.otherperusta
dc.subject.otheraikakausi
dc.subject.otherpuite
dc.titleTekno-laskelmointi : laskelmoiva ajattelu Heideggerin myöhäisessä tekniikan filosofiassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202012177203
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineFilosofiafi
dc.contributor.oppiainePhilosophyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi201
dc.subject.ysofilosofia
dc.subject.ysoajattelu
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record