Show simple item record

dc.contributor.authorKäppi, Anu
dc.date.accessioned2020-12-16T07:54:19Z
dc.date.available2020-12-16T07:54:19Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73237
dc.description.abstractMetsien talouskäytöstä johtuvat muutokset metsien elinympäristöissä ovat yleisin uhanalaisten lajien uhanalaisuuden syy Suomessa. Yhdeksi keinoksi lisätä talousmetsien luonnon monimuotoisuutta on valittu avainbiotooppien suojelu. Avainbiotoopit ovat talousmetsästä erottuvia alueita, joilla todennäköisesti esiintyy uhanalaisia ja harvinaisia lajeja. Avainbiotoopit ovat keskimäärin pienikokoisia ja siten alttiita reunavaikutukselle. Avainbiotooppien kykyä säilyttää monimuotoisuutta on tutkittu vasta vähän. Tässä tutkimuksessa tutkittiin putkilokasvien monimuotoisuuden säilymistä metsälain erityisen tärkeisiin elinympäristöihin kuuluvien purojen välittömissä lähiympäristöissä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää vaikuttaako puron varteen jätettävän suojavyöhykkeen leveys tai suojavyöhykkeellä tehtävä poimintahakkuu putkilokasvien lajimäärään ja yhteisörakenteen muutokseen purojen lähiympäristössä. Tutkimus tehtiin 42 tutkimuskohteella etelä- ja keskiboreaalisella havumetsävyöhykkeellä Suomessa. Tutkimuskohteista 12 oli jätetty kontrollialueiksi, ja 30 kohteella oli tehty avohakkuu puron toiselle puolelle. Puronuoman ja avohakkuun väliin jätetyn suojavyöhykkeen leveys oli 15 tai 30 metriä. Osalla suojavyöhykkeistä oli tehty poimintahakkuu. Jokaisella tutkimuskohteella oli koeala, josta inventoitiin putkilokasvit. Tutkimuksessa havaittiin 106 putkilokasvilajia tai -sukua. Tutkimuksessa ei havaittu yhtään valtakunnallisesti uhanalaista putkilokasvilajia. Alueellisesti uhanalaisia lajeja havaittiin kaksi, ja toinen lajeista oli lisäksi silmälläpidettävä. Suojavyöhykkeen leveys ja suojavyöhykkeellä tehty poimintahakkuu eivät vaikuttaneet putkilokasvien lajimäärään tai yhteisörakenteen muutoksen määrään. Käsittelyillä näyttäisi olleen vaikutusta putkilokasvien yhteisörakenteen muutoksen suuntaan, kun etäisyys purosta oli 4-30 metriä. Tämän tutkimuksen perusteella metsälain purokohteilla on merkitystä vaateliaan putkilokasvilajiston elinympäristönä. Näyttäisi siltä, että 15 metrin levyinen ja poimintahakattu suojavyöhyke riittää säilyttämään putkilokasvilajiston monimuotoisuuden lyhyellä aikavälillä. Tutkimuksessa ei kuitenkaan tehty vertailua ennen ja jälkeen hakkuiden kerätylle aineistolle. Tutkimusta on jatkettava suojavyöhykkeen leveyden ja poimintahakkuun pitkän ajan vaikutusten selvittämiseksi.fi
dc.format.extent32
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleMetsälain määrittelemien purojen lähiympäristöjen merkitys boreaalisten metsien putkilokasvilajiston monimuotoisuuden säilymiselle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202012167182
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosBio- ja ympäristötieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biological and Environmental Scienceen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEkologia ja evoluutiobiologiafi
dc.contributor.oppiaineEcology and evolutionary biologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi4011
dc.subject.ysometsät
dc.subject.ysoluonnon monimuotoisuus
dc.subject.ysoputkilokasvit
dc.subject.ysosuojavyöhykkeet
dc.subject.ysometsälaki
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record