Show simple item record

dc.contributor.advisorDuflot, Rémi
dc.contributor.advisorEyvindson, Kyle
dc.contributor.authorKosma, Maari
dc.date.accessioned2020-12-16T07:49:53Z
dc.date.available2020-12-16T07:49:53Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73235
dc.description.abstractIhmistoiminnan aiheuttamat maankäytön muutokset ovat suurin syy monimuotoisuuden häviämiseen. Kaupungistumisella on jatkuvasti kasvava rooli ja se edistää merkittävästi elinympäristöjen häviämistä ja pirstoutumista. Biodiversiteetin häviämisen ehkäisemiseksi kokonaisheikentymättömyys -periaatetta perustuen lievennyshierarkiaan (välttäminen, vähentäminen, kompensaatio) on ehdotettu käytettäväksi ympäristövaikutusten arviointiprosessissa. Menetelmää käytetään yleensä vain paikallisella tasolla, hankekohtaisesti, huomioimatta useiden hankkeiden kumulatiiviset vaikutukset elinympäristöjen kytkeytyneisyyteen, joka on kuitenkin lajien pitkäaikaisen selviytymisen kannalta erityisen tärkeää. Tutkimuksen tarkoituksena oli soveltaa lievennyshierarkiaa maisematasolla spatiaalisten graafien avulla ja saavuttaa kokonaisheikentymättömyys kytkeytyneisyydessä kaupunkikehityksestä huolimatta. Tutkimusesimerkkinä käytettiin uhanalaista liito-oravaa (Pteromys volans) ja kymmentä Jyväskylän kaupungin suunnittelemaa maankäyttöhanketta. Liito-oravan ekologinen verkosto mallinnettiin spatiaalisten graafien avulla perustuen asiantuntijatietoon lajin elinympäristövaatimuksista ja käyttäytymisestä. Maankäytön vaikutukset verkoston kytkeytyneisyyteen ja tarvittavat toimenpiteet lievennyshierarkiassa selvitettiin skenaarioanalyysien avulla. Maankäyttö vähensi kytkeytyneisyyttä 3.2 %. Yksittäisten hankkeiden vaikutukset vaihtelivat ja jo yhden hankkeen välttäminen lähes puolitti kokonaisvaikutukset. Hankkeiden vaikutuksia voitiin vähentää turvaamalla verkostolle tärkeitä komponentteja hankealueilla. Kokonaisheikentymättömyys saavutettiin tunnistamalla ja kompensoimalla 14 uutta elinympäristölaikkua, jotka maksimoivat verkoston kytkeytyneisyyden. Tutkimus osoittaa, että spatiaalisia graafeja voidaan käyttää tunnistamaan ja priorisoimaan toimenpiteitä, joita tarvitaan elinympäristöjen kytkeytyneisyyden säilyttämiseksi ja siten tarjoamaan tärkeää tietoa luonnonsuojelulle ja maankäytön suunnittelulle.fi
dc.description.abstractLand use changes caused by human activities are the main drivers of biodiversity loss. Urbanization plays a continuously increasing role and greatly contributes to habitat loss and fragmentation. To prevent biodiversity loss, the principle of “no net loss of biodiversity”, achieved by following a mitigation hierarchy (avoidance, reduction, and offsetting), has been proposed to be adopted in the process of environmental impact assessment. However, the method is typically used on a local scale project-by-project basis, ignoring the cumulated effects of several projects on habitat connectivity although it is a crucial component for species’ long-term persistence. The aim of this study was to use spatial graphs to apply a landscape-level perspective to the mitigation hierarchy and to achieve a no net loss of connectivity due to urban development. A case-study concerning an endangered species, the Siberian flying squirrel (Pteromys volans), with ten examples of urban development projects planned by the city of Jyväskylä was used. The ecological network of the flying squirrel was modeled as spatial graphs based on expert knowledge of species habitat requirements and movement behavior. Scenario analyses with connectivity metrics were used to quantify the effects of development projects and to identify the actions needed in the mitigation steps. Together development projects decreased the equivalent connectivity by 3.2 %. The effects of individual projects varied and revealed one project where avoidance could almost halve the total impacts. The analysis identified important network components within the project areas that could be maintained to reduce the impacts. The no net loss of connectivity was achieved by identifying and offsetting 14 new habitat patches that maximize connectivity. This study shows that spatial graph analysis can be used to identify and prioritize the actions needed in the mitigation hierarchy to maintain habitat connectivity in the landscape and thus provide important knowledge for conservation and decision makers in land use management.en
dc.format.extent63
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.subject.otherbiodiversity conservation
dc.subject.otherconnectivity
dc.subject.otherland use management
dc.subject.othermitigation hierarchy
dc.subject.otheroffsetting
dc.subject.otherPteromys volans
dc.subject.otherspatial graph
dc.titleConserving ecological networks in the context of urban expansion : Siberian flying squirrel in Jyväskylä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202012167180
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosBio- ja ympäristötieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biological and Environmental Scienceen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEkologia ja evoluutiobiologiafi
dc.contributor.oppiaineEcology and evolutionary biologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi4011
dc.subject.ysoliito-orava
dc.subject.ysomaisemaekologia
dc.subject.ysobiodiversiteetti
dc.subject.ysoluonnonsuojelu
dc.subject.ysoekologiset verkostot
dc.subject.ysoekologia
dc.subject.ysomaankäyttö
dc.subject.ysometsät
dc.subject.ysokehittämisprojektit
dc.subject.ysoRussian flying squirrel
dc.subject.ysolandscape ecology
dc.subject.ysobiodiversity
dc.subject.ysonature conservation
dc.subject.ysoecological networks
dc.subject.ysoecology
dc.subject.ysoland use
dc.subject.ysoforests
dc.subject.ysodevelopment projects
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record