Show simple item record

dc.contributor.advisorTuunanen, Tuure
dc.contributor.authorLampi, Mikko
dc.date.accessioned2020-12-15T06:30:08Z
dc.date.available2020-12-15T06:30:08Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73158
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia ja kuvailla, miten verkkopohjaisia rajapintoja (API) käytetään digitaalisessa alustainnovaatiossa. Tarkoitusta varten kehitettiin kaksi teoriaan pohjautuvaa avustavaa tutkimuskysymystä, joiden avulla määriteltiin keskeiset käsitteet. Teoriakatsaus käsitteli avointa ja hajautettua innovaatiota, digitaalisia alustoja, rajaresurssiteoriaa sekä rajapintoja. Teorian käsittely perustui systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen. Kirjallisuuden perusteella muodostettiin tutkimuksen teoreettinen viitekehys, joka kuvailee rajaresurssien vuorovaikutusta digitaalisen alustan ja sen innovaatioekosysteemin rajapinnassa. Digitaalista alustaa resursoidaan ja moderoidaan rajaresurssien avulla. Tutkimus toteutettiin laadullisena monitapaustutkimuksena ja se perustui postpositivistiseen tutkimustapaan. Datankeruu toteutettiin kymmenenä asiantuntijahaastatteluna ja se kattoi seitsemän yritystä ja/tai julkisen sektorin organisaatiota. Data-analyysi perustui laadulliseen sisällönanalyysiin. Sen lopputuloksena aineistosta muodostettiin teemoja sekä typologia rajapintojen rooleista digitaalisessa alustainnovaatiossa. Iteratiivinen analyysiprosessi perustui teoriaan ja kirjallisuuteen, mutta mahdollisti dataan perustuvat havainnot. Typologiaa käsiteltiin kirjallisuuden avulla ja siihen verraten. Tulokset osoittivat, että rajapintojen roolit voidaan koota kolmeen suurempaan rooliryhmään: 1) palvelu- ja liiketoimintainnovaatiot, 2) kehittäminen ja operatiivinen toiminta, sekä 3) ekosysteemi ja yhteistyö. Jokainen ryhmä sisältää useita yksityiskohtaisempia rooleja, jotka liittyvät digitaalisen alustainnovaation erilaisiin mekanismeihin ja näkökulmiin. Roolit kattavat innovaatiomahdollisuuksien luomisen, niiden hyödyntämisen sekä sellaisen vuorovaikutuksen, jonka kautta innovaatio-, liiketoiminta- ja alustaekosysteemit kietoutuvat toisiinsa ja vaikuttavat alustainnovaatioon. Lisäksi rajapintoja niputetaan usein yhteen muiden rajaresurssien kanssa ja ne toimivat tarkistuspisteinä vuorovaikutukselle alustan kanssa. Tutkimustulokset tukevat useiden aiempien tutkimusten asettamien tutkimusongelmien ratkaisemista ja laajentavat orastavan rajapintatutkimuksen monimuotoisuutta osana tietojärjestelmätiedettä.fi
dc.description.abstractThe purpose of this study was to explore and describe how web-based APIs are used in digital platform innovation. Two supporting and theory-based research questions were formulated to understand and define the key concepts. A systematic literature review was done to cover essential research on open and distributed innovation, digital platforms, boundary resources, and APIs. Literature was synthesized into a research framework that describes interaction between platform boundary resources, such as APIs, and distributed innovation ecosystems. Platform boundary resources are used to resource and secure the platform. The research was carried out as a qualitative multiple-case study and utilized a post-positivist approach. Ten experts were interviewed from seven companies and/or public sector organizations. Qualitative content analysis was done to develop themes and finally a typology of API roles in digital platform innovation. The analysis process was iterative and based on theory but also allowed data-based findings. The typology was discussed and compared with literature. The findings indicated that the use of APIs can be aggregated into three high-level roles: 1) service and business innovation, 2) development and operations, and 3) ecosystem and collaboration. Each aggregation includes several more detailed roles that focus on the different mechanisms and aspects of digital platform innovation. The roles are related to the creation of innovation opportunities, to their exploitation, and to ecosystem and platform interactions that intertwine with the innovation, business, and platform ecosystems and influence digital platform innovation. Furthermore, APIs are often bundled with the other types of boundary resources and operate as platform control points. The study contributed to several research questions put forward by prior research and pursued to contribute to the diversity of emerging API literature.en
dc.format.extent140
dc.language.isoen
dc.subject.otheropen innovation
dc.subject.otherdistributed innovation
dc.subject.otherdigital platform
dc.subject.otherAPI
dc.subject.otherboundary resource
dc.titleWeb-based APIs in digital platform innovation : a descriptive multiple-case study
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202012157105
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysorajapinnat (tietokoneohjelmat)
dc.subject.ysoalustatalous
dc.subject.ysoinnovaatiot
dc.subject.ysoliiketoiminta
dc.subject.ysokehittäminen
dc.subject.ysoekosysteemit
dc.subject.ysoinnovaatiotoiminta
dc.subject.ysopalvelut
dc.subject.ysoprosessit
dc.subject.ysointerfaces (computer programmes)
dc.subject.ysoplatform economy
dc.subject.ysoinnovations
dc.subject.ysobusiness
dc.subject.ysodevelopment (active)
dc.subject.ysoecosystems
dc.subject.ysoinnovation (activity)
dc.subject.ysoservices
dc.subject.ysoprocesses


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record