Show simple item record

dc.contributor.advisorJunttila, Juha-Pekka
dc.contributor.advisorJuuti, Toni
dc.contributor.authorKiljunen, Elias
dc.date.accessioned2020-12-11T07:18:44Z
dc.date.available2020-12-11T07:18:44Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73110
dc.description.abstractTässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan tuloerojen ja talouskasvun välistä yhteyttä. Käyn tutkielmassa läpi aiheeseen liittyvässä teoreettisessa kirjallisuudessa havaittuja tuloerojen vaikutusmekanismeja talouskasvuun, sekä empiirisessä kirjallisuudessa saatuja tuloksia tu-loerojen vaikutuksista talouskasvuun. Tutkimuskysymyksinä kysytään, haittaavatko vai tukevatko tuloerojen kasvu talouskasvua ja pyritään vastaamaan myös kysymykseen mitkä tekijät vaikuttavat tuloerojen ja talouskasvun väliseen yhteyteen. Teoreettiset vaikutuskanavat eivät systemaattisesti toimi aina samalla tavalla, vaan niihin vaikuttavat valitut maat, ajanjakso ja missä kohtaa tulojakaumaa vaikutus toimii. Tulonsiirroilla voidaan kaventaa tuloeroja tulojakauman alemmassa osassa, mikä mahdollistaa suuremman osan populaatiosta kasvattaa inhimillistä pääomaa, minkä nähdään vauhdittavan talouskasvua. Toisaalta tulojakauman ylimmässä osassa varakkaimman osan korkeampi säästämisaste kerryttää pääomia. Lyhyellä aikavälillä korkeiden tuloerojen havaittu positiivinen yhteys heijastuu konveksista säästämisfunktiosta ja innovaatiokannustimista. Pidemmällä aikavälillä korkeiden tuloerojen negatiiviset vaikutuskanavat ilmenevät usein viiveellä esimerkiksi sosiopoliittisena liikehdintänä ja instituutioiden muutoksina. Vaikutuskanavien identifiointi empiirisin menetelmin on hankalaa, minkä vuoksi tuloeroilla ei ole yksiselitteistä vaikutusta talouskasvuun. Tutkielmaan valittujen empiiristen tutkimusten tulokset vaihtelevat ja ovat ristiriidassa. Tutkimustulokset antavat tuloerojen ja talouskasvun välille niin positiivisen, kuin negatiivisen yhteyden. Poikkileikkausaineistoa hyödyntävät tutkimukset löytävät negatiivisen suhteen tuloerojen ja talouskasvun välille. Tuoreimmat tutkimukset hyödyntävät paneeliaineistoja ja erilaisia estimointimenetelmiä ja löytävät moninaisia tuloksia tuloerojen ja talouskasvun välille. Empiiristen tulosten moninaisuuteen näyttää liittyvän ongelmat valittujen estimointitekniikoiden kuin aineistojen osalta. Empiiriset tutkimustulosten perusteella tuloerojen ja talouskasvun väliseen yhteyteen ei löydy yksioikoista vastausta sen vaikutuksista.fi
dc.format.extent47
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherGini-kerroin
dc.titleTuloerojen yhteys talouskasvuun : katsaus teoreettiseen ja empiiriseen taloustieteelliseen kirjallisuuteen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202012117056
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTaloustiedefi
dc.contributor.oppiaineEconomicsen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi2041
dc.subject.ysotuloerot
dc.subject.ysotalouskasvu
dc.subject.ysotulonjako
dc.subject.ysoeriarvoisuus
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record