Show simple item record

dc.contributor.advisorLehtinen, Esa
dc.contributor.authorLautamo-Seppälä, Riikka
dc.date.accessioned2020-11-18T06:32:06Z
dc.date.available2020-11-18T06:32:06Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72659
dc.description.abstractTutkimuksen aiheena on ns. sovelletun kinesiologian (Applied Kinesiology) Brain Gym® -Aivojumppa® - menetelmästä käyty keskustelu. Aivojumppaa® sanotaan myös oppimiskinesiologiaksi, koska sen uskotaan edistävän oppimista luomalla uusia hermoratayhteyksiä ja vahvistamalla jo olemassa olevia. Sovellettuun kinesiologiaan kuuluu kiinalaisesta perinteisestä lääketieteestä aineksia saanut teoriatausta ja se liittyy suurempaan vaihtoehtohoitojen genreen. Sovelletun kinesiologian muodoista Aivojumppa® on Suomessa tunnetuin. Sitä tekee tunnetuksi maassamme erityisesti vuonna 1996 perustettu Suomen Kinesiologiayhdistys ry. Oppimiskinesiologiaa käytetään Suomessa jonkin verran kouluissa, samoin sitä markkinoidaan itsehoidon ja itsensä kehittämisen välineenä ja alalle kouluttautuneet terapeutit antavat mm. maksullisia ”kinesiologisia tasapainotuksia”. Tutkimus on laadullista tutkimusta, jonka teoreettisena viitekehyksenä on konstruktivistinen näkemys kielestä ja diskurssianalyysi. Tutkimuksen kannalta olennainen on erityisesti diskurssianalyysiin kuuluva oletus, että kielen käyttö luo sosiaalista todellisuutta ja tuottaa seurauksia. Tutkimuksessa pyritään diskurssianalyysin keinoin aineistotekstien merkitysten ymmärtämiseen ja sen tarkasteluun, millainen yhteiskunnallinen vaikutus näillä teksteillä mahdollisesti on. Aineisto koostuu oppimiskinesiologiaa käsittelevistä, Suomessa ilmestyneistä lehtiartikkeleista, tiedottavista, mainosmateriaaliksikin katsottavista julkaisuista Internetissä sekä mielipidekirjoituksista. Aiheesta on kirjoitettu mm. Opettaja-lehdessä, Skeptikko-lehdessä, Helsingin Sanomissa, Aamulehdessä ja muutamissa ns. naisten- ja kodin aikakauslehdissä sekä näiden Internet-sivuilla. Tutkimuskysymykset ovat: Millaisia kielellisiä keinoja käytetään, kun puhutaan oppimiskinesiologiasta? Mitä erilaisia diskursseja aineistosta nousee? Millaisia intertekstuaalisia kytkentöjä voidaan havaita tutkimuskohdetta koskevissa teksteissä? Onko ajanjaksolla 2001–2019 nähtävissä muutosta suhtautumisessa oppimiskinesiologiaan tai muutosta siinä, miten Suomen Kinesiologiayhdistys tai muut toimijat argumentoivat oppimiskinesiologiaa ja sen käyttöä? Apukysymyksenä on, millainen suhde oppimiskinesiologialla on New Age-ajatteluun. Tutkimus hahmottelee tuloksiksi kolme vastakkain aseteltua oppimiskinesiologiaa puoltavaa ja kolme sitä vastustavaa diskurssia: tieteellisyysdiskurssi – epätieteellisyysdiskurssi, maailmankatsomuksellinen diskurssi – usko, uskonto- ja uskomusdiskurssi sekä myönteisen lähestymisen yhteiskunnallinen diskurssi – rahastusdiskurssi. Tutkimuksen intertekstuaalisen ja ajallisen muutoksen analyysit eivät anna selkeää kuvaa oppimiskinesiologiasta käydystä keskustelusta. Oppimiskinesiologian yhteys New Age-ajatteluun osoitetaan. Tutkimus voi antaa aineksia keskusteluun vaihtoehtohoitojen asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa yleensä, mutta erityisesti vaihtoehtohoitojen genreen kuuluvaksi katsottavan oppimiskinesiologian käytettävyydestä koulussa.fi
dc.format.extent87
dc.language.isofi
dc.subject.otherkriittinen diskurssianalyysi
dc.subject.othervaihtoehtohoidot
dc.subject.otheroppimiskinesiologia
dc.titleTiedettä, toiveajattelua vai tuotteistamista? : diskurssianalyyttinen tutkimus oppimiskinesiologiasta käydystä keskustelusta Suomessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202011186678
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysotekstintutkimus
dc.subject.ysovaihtoehtolääkintä
dc.subject.ysoluontaishoito
dc.subject.ysoaivot
dc.subject.ysokäsitykset
dc.subject.ysooppiminen
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record