Show simple item record

dc.contributor.advisorIsomöttönen, Ville
dc.contributor.authorKokkoniemi, Mikko
dc.date.accessioned2020-11-10T07:06:37Z
dc.date.available2020-11-10T07:06:37Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72544
dc.description.abstractKONTEKSTI: Projektiopetuksen asemaa pidetään keskeisenä opiskelijoiden ryhmätyötaitojen kehittämisessä ohjelmistoalan tiimiorientoituneissa työympäristöissä toimimiseksi. Silti tietotekniikan projektiopetuksen kirjallisuudessa ei näytä olevan kartoitusta tämän hetken ryhmätyöhön keskittyvästä tutkimuksesta eikä tutkimusalueen ryhmätyötutkimuksen nykyistä tilaa siten täysin tunneta. TAVOITE: Tutkielman tavoitteena on muodostaa yleiskuva tietotekniikan projektiopetuksen kontekstissa julkaistusta ryhmätyötä käsittelevästä kirjallisuudesta sekä tunnistaa vähän tutkittuja alueita ja sopivia aiheita tarkemmille kirjallisuuskatsauksille. MENETELMÄ: Tutkielmassa selvitettiin systemaattisella kirjallisuuskartoituksella, kuinka ryhmätyön ilmiöitä kolmannen asteen koulutuksessa tietotekniikan projektimuotoisen oppimisen tutkimusalueella on viimeisen vuosikymmenen aikana käsitelty. Systemaattinen kirjallisuuskartoitus on hyödyllinen menetelmä tutkimuskysymystä koskevan tiedon objektiiviseen tiivistämiseen ja luokitteluun. TULOKSET: Tutkimusten määrän perusteella suosituimmat tutkimusaiheet ryhmätyön osa-alueiden osalta kohdistuvat ryhmän arvioimiseen, muodostamiseen, kommunikointiin ja yhteistyöhön. Tyypillisin kartoituksen tutkimus oli yksittäisellä kurssilla tehty tapaustutkimus, jossa käytettiin aineiston keräämiseen haastatteluja tai kyselyitä. Suurin osa tutkimuksista on julkaistu tieteenalan konferensseissa. JOHTOPÄÄTÖKSET: 4508:sta hakustrategian tuottamasta artikkelista valittiin 168 kirjallisuuskartoituksen kannalta relevanttia artikkelia. Tulosten avulla päästiin johtopäätöksiin ryhmätyön tutkimusta käsittelevän kirjallisuuden luonteesta ja tunnistettiin joitakin tutkimusaukkoja. Ryhmätyön osa-alueista lähes olemattomalle huomiolle on jäänyt mm. luottamusta ja oikeudenmukaisuutta ryhmässä käsittelevä tutkimus. Kirjallisuutta myös leimaa ns. "kevyen" tutkimuksen suuri määrä.fi
dc.description.abstractCONTEXT: For developing students' group- and teamwork skills needed in the team-oriented work environments of the software industry, the role of project-based learning is considered central. Yet there does not appear to be a proper mapping of the current group work research in the computer science project education literature. Thus, the current state of group work research in the research area is somewhat unknown. OBJECTIVE: The aim of this master's thesis is to form an overview of the computer science group work literature published in the context of project-based learning and to identify research gaps as well as suitable topics for more detailed literature reviews. METHOD: A systematic mapping study was used to investigate how group work in tertiary education is addressed in the literature of computer science project-based learning during the last decade. A systematic mapping study is a useful method for objectively summarizing and classifying research information concerning a research question. RESULTS: The most popular group work domains, based on the number of studies focusing on them, are related to the assessment of groups, group formation, communication, and cooperation. A case study using interviews or questionnaires to gather data from a single course was the most representative type of a study of this thesis. The studies have mainly been published in a scientific conference. CONCLUSIONS: Out of 4508 initial results generated by the search strategy, 168 papers relevant to the mapping study were selected. The results enabled us to reach conclusions about the nature of the literature on group work research and to identify some research gaps. Among the domains of group work, research on trust and justice have received almost no attention at all. Also, for a considerable number of studies, the nature of the research can be considered as not that serious or theoretically grounded.en
dc.format.extent60
dc.language.isofi
dc.subject.otherprojektimuotoinen oppiminen
dc.subject.otheropiskelijaprojektit
dc.titleRyhmätyö tietotekniikan projektiopetuksessa : systemaattinen kirjallisuuskartoitus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202011106584
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietotekniikkafi
dc.contributor.oppiaineMathematical Information Technologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi602
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysotiimityö
dc.subject.ysoryhmätyö
dc.subject.ysokirjallisuuskatsaukset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record