Show simple item record

dc.contributor.advisorPellinen, Jukka
dc.contributor.authorFrisk, Taru
dc.date.accessioned2020-11-09T06:48:44Z
dc.date.available2020-11-09T06:48:44Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72520
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkastellaan strategisia kestävän kehityksen tavoitteita ja ympäristön roolia case-organisaation vuosisuunnittelun prosessissa organisaation toimitusketjun osalta. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella, miten case-organisaation tavoitteet kestävän kehityksen ja ympäristön suhteen huomioidaan vuosisuunnitelmassa toimitusketjun osalta ja tukeeko nykyinen käytössä oleva budjetointiprosessi organisaation strategisia tavoitteita kestävän kehityksen ja ympäristön kannalta. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena, jossa keskitytään suoran toimitusketjun tarkasteluun. Tutkimusaineisto pohjautuu kuuteen teemahaastatteluun ja aineisto on kerätty kesän ja syksyn aikana vuonna 2020. Haastateltavat työskentelevät case-organisaation budjetoinnin parissa toimitusketjun osalta erilaisissa budjetin vastuualueiden tehtävissä. Aineiston analyysi on toteutettu haastatteluaineistosta esiin nousseiden havaintojen teemoittelulla. Kaikki vastaajat tiedostivat strategian roolin tärkeyden budjetoinnin osana sekä kestävän kehityksen tavoitteiden merkityksen, joka heijastuu vuosisuunnitelmasta myös toimintaan. Case-organisaation strategiset kestävän kehityksen tavoitteet kulminoituvat vuosisuunnitelman tasolta myös strategisiin linjauksiin, mutta itse budjetoinnin prosessissa kestävän kehityksen tavoitteet ja ympäristöä koskevat tekijät jäivät vähemmälle huomiolle. Budjetin seurannassa käytetyt mittarit kuitenkin myötäilevät myös kestävän kehityksen tavoitteita. Keskeisimmäksi tulevaisuuden kehityssuunnaksi paljastuu perinteisestä budjetoinnista mahdollinen siirtyminen kohti rullaavaa budjetointia, joka mahdollistaa ajankohtaisemman seurannan ja myös strategisten kestävän kehityksen tavoitteiden integroimisen paremmin budjetoinnin prosessiin tulevaisuudessa.fi
dc.format.extent83
dc.language.isofi
dc.subject.otherympäristövaikuttavuus
dc.subject.othervuosisuunnitelma
dc.titleStrategisten ympäristötavoitteiden integrointi toimitusketjun vuosisuunnitteluun
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202011096553
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLaskentatoimifi
dc.contributor.oppiaineAccountingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20421
dc.subject.ysostrategiat
dc.subject.ysobudjetointi
dc.subject.ysokestävä kehitys
dc.subject.ysotoimitusketjut
dc.subject.ysoympäristölaskentatoimi
dc.subject.ysolaskentatoimi
dc.subject.ysoympäristöjohtaminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record