Show simple item record

dc.contributor.advisorKuronen, Marjo
dc.contributor.authorMartikainen, Sara
dc.date.accessioned2020-09-21T06:59:41Z
dc.date.available2020-09-21T06:59:41Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71814
dc.description.abstractTässä pro gradu –tutkielmassa tarkastellaan, millaisia diskursseja miehiin kohdistuvasta lähisuhdeväkivallasta muodostuu mediassa. Tarkoituksena on siis tutkia, minkälaisena miehiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan mediakuva näyttäytyy Suomessa vaikutusvaltaisen sanomalehden mielipidekirjoituksissa. Lisäksi tarkastelussa ovat retoriset keinot, joita näissä kirjoituksissa on käytetty vakuuttavuutta lisäämässä. Tutkielman tarkoituksena on tarkastella sitä, miten miehiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan ilmiö merkityksellistyy sanomalehtikirjoituksissa ja millaisia seurauksia näillä muodostuvilla merkityksellistämisen tavoilla voi olla. Toteutin tutkimukseni retorisen diskurssianalyysin avulla ja taustalla vaikuttivat sosiaalisen konstruktionismin lähtökohdat. Aineisto koostuu Helsingin Sanomissa vuosina 1999–2019 julkaistuista mielipidekirjoituksista. Tutkimus tuo esiin joukon toisiinsa kietoutuneita puhetapoja, joilla miehiin kohdistuvaa lähisuhdeväkivaltaa tuotetaan ja uusinnetaan sanomalehden mielipidekirjoituksissa. Kirjoitusten kirjoittajina on niin väkivaltaa kokeneita miehiä, väkivaltaa käyttäneitä naisia, ammattilaisia, eri alojen opiskelijoita, tukipalveluiden edustajia kuin tutkijoitakin. Kuvaa miehiin kohdistuvasta lähisuhdeväkivallasta tuotetaan Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksissa siis moniäänisesti ja erilaisia lähtökohtia hyödyntäen. Diskurssianalyysin tuloksena miehiin kohdistuva lähisuhdeväkivalta merkityksellistyy kahden vallitsevan puhetavan, (1) Yhteiskunnallisten käsitysten haastaja- ja (2) Valtataisteluiden kenttä –diskurssin, kautta. Aineiston pohjalta määrittyvä kuva miehiin kohdistuvasta lähisuhdeväkivallasta ilmenee käsitysten haastamisena ja valtataisteluina. Molempien diskurssien kirjoituksille on ominaista hyödyntää monipuolisesti retorisia keinoja. Molemmissa diskursseissa retorisena keinona on käytetty paljon puhujakategorioilla oikeuttamista sekä omaan kokemukseen vetoamista. Tutkimuksen perusteella miehiin kohdistuvasta lähisuhdeväkivallasta rakennetaan kielteistä kuvaa Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksissa. Miehiin kohdistuva lähisuhdeväkivalta tuotetaan asiana, johon liittyy erilaisia ha asteita niin uhrin kannalta kuin yhteiskunnallisestikin. Merkityksellistämisen tavat heijastelevat laajempia yhteiskunnallisia ajattelutapoja ja vaikuttavat muun muassa miesuhrien avun hakemiseen.fi
dc.format.extent100
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherretorinen diskurssianalyysi
dc.titleValtataisteluita ja käsitysten haastamista : miehiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan diskurssit Helsingin Sanomissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202009215900
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysolähisuhdeväkivalta
dc.subject.ysoväkivalta
dc.subject.ysoparisuhde
dc.subject.ysoperheväkivalta
dc.subject.ysouhrit
dc.subject.ysomiehet
dc.subject.ysomielipidekirjoitukset
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record