Show simple item record

dc.contributor.advisorKarttunen, Teija
dc.contributor.authorBakajic, Maria
dc.date.accessioned2020-08-24T07:14:22Z
dc.date.available2020-08-24T07:14:22Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71493
dc.description.abstractTässä kandidaatintutkielmassa perehdytään kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla traumainformoituihin menetelmiin ja toimintatapaan sosiaalityössä pakolaistaustaisten asiakkaiden parissa tehtävän työn kontekstissa. Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella millaisia traumainformoidut menetelmät ovat sosiaalityössä sekä miten traumainformoituja menetelmiä voidaan käyttää pakolaistaustaisten asiakkaiden kanssa työskenneltäessä. Tutkimusaineisto koostuu 11:sta englanninkielisestä, tieteellisissä aikakausilehdissä julkaistuista vertaisarvioiduista artikkeleista. Tutkimusaineisto on analysoitu hyödyntämällä aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Kolmivaiheisen sisällönanalyysin avulla tutkimusaineistosta nousee esiin neljä tutkittavaa aihetta kuvaavaa käsitettä: traumainformoidun toimintatavan ideologiset tavoitteet ja periaatteet, sosiaalityöntekijän traumainformoidut kompetenssit, kulttuurinen osaaminen sekä rakenteelliset muutostarpeet. Tutkimustulosten mukaan asiakkaiden mahdollisten traumakokemusten huomioiminen sosiaalityössä näyttäytyy olennaisena seikkana toimivan työskentelysuhteen luomiseksi sekä keskeisenä edellytyksenä asiakkaiden sitouttamiseksi työskentelyyn. Traumainformoitu toimintatapa ei vaadi sosiaalityöntekijöiltä tai organisaatioilta erityistä traumaosaamista. Toiminnan keskiössä on trauman mahdollisuuden ymmärtäminen sekä sensitiivisesti työskenteleminen uudelleen traumatisoitumisen välttämiseksi. Samanaikaisesti työntekijäsuhteen valtahierarkia tulee tiedostaa ja asiakkaan valtaistamista tulee vahvistaa. Tutkimustulosten valossa kulttuuritaustan vaikutuksen huomioiminen on olennaista työskenneltäessä pakolaistaustaisten asiakkaiden parissa, sillä kulttuuri vaikuttaa siihen miten mielenterveyttä, traumaa ja avunhakemista käsitteellistetään. Sitoutumalla asiakkaiden voimavarojen vahvistamiseen, selviytymisstrategioiden uudelleen mallintamiseen ja asiakkaan asiantuntijuuden mahdollistamiseen sosiaalityöntekijät voivat edesauttaa post-traumaattista kasvua ja erityisesti pakolaisasiakkaiden osalta vahvistaa kykyä toimia täysivaltaisesti uudessa yhteiskunnassa. Traumainformoidun toimintatavan ja menetelmien tutkimiselle on lisätarvetta. Erityisesti tulisi tutkia traumainformoituja menetelmiä asiakkaiden kokemuksia selvittäen. Lisäksi olisi tarpeen tarkastella onko traumainformoituja menetelmiä sisällytetty sosiaalityöhön suomalaisessa kontekstissa.fi
dc.format.extent31
dc.language.isofi
dc.subject.othertraumainformoitu toimintatapa
dc.subject.othertraumainformoidut menetelmät
dc.subject.otherkuvaileva kirjallisuuskatsaus
dc.titleTraumainformoidut menetelmät osana pakolaisten parissa tehtävää sosiaalityötä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202008245629
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysopakolaiset
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysososiaalityöntekijät
dc.subject.ysoasiakkaat
dc.subject.ysokirjallisuuskatsaukset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record