Show simple item record

dc.contributor.advisorNärhi, Kati
dc.contributor.advisorPirskanen, Henna
dc.contributor.authorHujanen, Rasmus
dc.date.accessioned2020-08-24T07:11:58Z
dc.date.available2020-08-24T07:11:58Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71492
dc.description.abstractTarkastelen pro gradu -tutkielmassa terapia -käsitteen esiintymistä suomalaisessa 2000-luvulla julkaistussa sosiaalityön tutkimuskirjallisuudessa. Tutkimuksen tar- koituksena on tehdä näkyväksi terapia -käsite sosiaalityön tutkimuskirjallisuudessa, sekä kuvata ja tarkastella terapia -käsitteelle annettuja merkityksiä sosiaalityön kontekstissa. Tutkimusmenetelmänä toimii kuvaileva kirjallisuuskatsaus, jota tukee abduktiivinen päättely. Tutkimusaineisto koostuu 14:sta sosiaalityötä käsittelevästä tieteellisestä teoksesta, joiden sisällä esiintyy terapia -käsite. Tieteenteoreettisena taustana toimii sosiaalinen konstruktionismi. Tutkimuksessa on mukana näkemys muutoksessa olevasta sosiaalityöstä. Tarkastelen terapia -käsitettä aineistoanalyysissä hyödyntäen aineistoon sopivaa tutkimuskirjallisuutta. Aineiston sisältämä kerronta on monimerkityksinen ja tulokset on jaettu kolmeen lukuun. Ensimmäisen analyysiosuuden sisällä terapia -käsite suljetaan käytännön sosiaalityön ulkopuolelle ja nähdään erillisenä ammatillisena professiona. Toisessa analyysiosuudessa sosiaalityöllä nähdään olevan yhteisiä piirteitä terapia -käsitteen kanssa ja terapia -käsite jäsentyy osaksi käytännön sosiaalityötä. Kolmannessa analyysiosuudessa tarkastelen sosiaalityön toimintaa ammattien välisillä rajapinnoilla ja tuon esille terapia -käsitteen medikalisoitumisen. Terapia -käsite esiintyy suhteellisen usein tutkimusaineistossa, vaikka kyseessä on lähtökohtaisesti toisen ammattikunnan työväline. Sosiaalityöntekijät sanallistavat sosiaalityötä, työnsä tuloksia ja tuntemuksia työstä terapia -käsitteen avulla. Siten voidaan väittää, että terapia -käsitteellä on oma rooli sosiaalityön reflektiossa ja ammatin kuvaamisessa. Aineistoanalyysin perusteella terapia -käsitteellä viitataan sosiaalityön kontekstissa usein sellaiseen, joka muistuttaa psykoterapiaa, mutta on arkisempaa ja ei-ammatillista. Aineistoanalyysin pohjalta terapia -käsitteelle ei kuitenkaan voida antaa selkeää määritystä sosiaalityön kontekstissa. Käsitteelle annetut merkitykset vaihtelevat laajasti ja suhtautuminen terapia -käsitteeseen on moninaista.fi
dc.format.extent91
dc.language.isofi
dc.subject.otherterapia
dc.subject.otherterapeuttisuus
dc.titleSosiaalityö, terapia ja muutos : kuvaileva kirjallisuuskatsaus terapia -käsitteen esiintymisestä suomalaisessa sosiaalityön tutkimuskirjallisuudessa 2000-luvulla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202008245628
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysomuutos
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysososiaalityöntekijät
dc.subject.ysopsykoterapia
dc.subject.ysokäsitteet
dc.subject.ysokirjallisuuskatsaukset
dc.subject.ysoinstituutiot


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record