Show simple item record

dc.contributor.advisorAhonen, Pertti
dc.contributor.authorTieva, Emmi
dc.date.accessioned2020-07-17T07:27:40Z
dc.date.available2020-07-17T07:27:40Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71200
dc.description.abstractEtelä-Afrikkaa hallitsi lähes puoli vuosisataa rodulliseen syrjintään perustuva apartheid-rotujärjestelmä, minkä seurauksena poliittinen vapaus ja ihmisoikeuksien toteutuminen olivat rajoitettuina Etelä-Afrikan valtaväestölle. Tässä tutkielmassa analysoin, miten Yhdistyneet Kansakunnat osallistuivat uuden ja apartheidista vapaan Etelä-Afrikan muodostumisen edistämiseen vuosina 1989-1999. Tutkimuksen päälähdeaineistona käytän organisaation toimien tarkasteluun Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen ja turvallisuusneuvoston päätöksiä sekä julistuksia. YK:n osallistumisen ja sen tarkastelun välineenä toimii YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus ja Lasten oikeuksien yleissopimus. YK:n osallistuminen keskittyi kolmeen alueeseen; poliittisen kehityksen ja demokratisaation edistämiseen, humanitääriseen uudelleenrakennukseen ja koko eteläisen Afrikan vakauttamispyrkimyksiin. YK osallistui edistämään poliittisen vapauden ilmapiirin toteutumista, kuten apartheidia vastustavien puolueiden toiminnan vapauttamista. Lisäksi apartheid-järjestelmän epäoikeudenmukainen oikeusjärjestelmä oli organisaation huomiossa. Tärkein YK:n osallistumisen toimi Etelä-Afrikan poliittiseen muutosprosessiin oli vuosien 1992-1994 vaalienturvaamisoperaatio UNOMSA. Demokratisoitumisen tukemisen lisäksi YK osallistui Etelä-Afrikan humanitääriseen uudelleenrakennukseen tukirahastolla ja kehitysohjelmilla. Apartheidin ylirajaiset vaikutukset olivat vahvasti huomioitu yleiskokouksen ja turvallisuusneuvoston päätöksissä. YK osallistui koko eteläisen Afrikan vakauttamiseen pyrkimällä vahvistamaan poliittisesti sekä alueellisella yhteistyöllä Etelä-Afrikan naapurivaltioita, helpottamaan alueen pakolaistilannetta ja edistämään koko eteläisen Afrikan turvallisuutta esimerkiksi ydinvoiman- ja aseiden rajoituksilla sekä niiden käyttöä estävillä sopimuksilla. YK:n osallistuminen painottui vahvimmin poliittisen kehityksen edistämiseen, ja ajallisesti vuosiin 1989-1994. YK osallistui laaja-alaisesti uuden Etelä-Afrikan muodostamiseen vuoden 1989 Apartheidin vastaisen julistuksen toimia seuraten ja puolusti samalla ihmisoikeuksien sekä organisaation merkitystä. YK:n toimet, Etelä-Afrikan kehitysprosessi ja ihmisoikeuksien toteutumisen edistäminen tutkimuskohteina asettavat tutkimuksen poliittisen historian tutkimuskenttään.fi
dc.format.extent115
dc.language.isofi
dc.title"Apartheid is a crime against humanity" : Yhdistyneiden Kansakuntien osallistuminen post-apartheidin Etelä-Afrikan muodostamiseen vuosina 1989-1999
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202007175355
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosHistorian ja etnologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of History and Ethnologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYleinen historiafi
dc.contributor.oppiaineGeneral Historyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3033
dc.subject.ysoihmisoikeudet
dc.subject.ysoEtelä-Afrikka
dc.subject.ysoapartheid
dc.subject.ysorasismi
dc.subject.ysoAfrikka
dc.subject.ysorotusyrjintä
dc.subject.ysopoliittinen kehitys
dc.subject.ysodemokratisoituminen
dc.subject.ysoEteläinen Afrikka


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record