Show simple item record

dc.contributor.advisorLaitila, Aarno
dc.contributor.authorAhola, Aada
dc.contributor.authorStenberg, Heidi
dc.date.accessioned2020-06-30T04:15:23Z
dc.date.available2020-06-30T04:15:23Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70980
dc.description.abstractVanhemmilla on merkittävä rooli lasten käytösongelmia ylläpitävässä vuorovaikutuksessa, ja yhdeksi vanhemmuuteen keskeisesti vaikuttavaksi tekijäksi on todettu vanhempien minäpystyvyys. Tässä tutkimuksessa tarkastelimme sitä, kuinka vanhempien minäpystyvyyttä tuetaan perheterapiassa, jonne on tultu lasten käytösongelmien vuoksi. Lisäksi olimme kiinnostuneita siitä, tapahtuuko vanhempien minäpystyvyyden tukemisessa muutosta terapiaprosessin edetessä. Tutkimuksemme on osa ”Uhmakkuus- ja käytöshäiriödiagnoosin saaneiden lasten perhekeskeinen hoito ja systemaattinen potilaspalaute syrjäytymisen ehkäisyssä” -tutkimusprojektia, jonka yhtenä tavoitteena on tukea uhmakkuus- ja käytöshäiriödiagnoosin saaneiden lasten ja heidän perheidensä toimijuutta. Toteutimme tutkimuksen analyysin aineistolähtöisesti keskustelunanalyysin menetelmin etsien niitä tilanteita, joissa terapeutit tukevat puheenvuoroissaan vanhempien minäpystyvyyttä. Banduran minäpystyvyyttä käsittelevä teoria toimi havainnointiamme ohjaavana viitekehyksenä. Havaitsimme vanhempien minäpystyvyyttä tuettavan erilaisten keinojen avulla, jotka kohdistuivat tukemaan vanhempien minäpystyvyyttä epäsuorasti kahden minäpystyvyyttä välittävän prosessin kautta. Lisäksi havaitsimme vanhempien minäpystyvyyden tukemisen muuttuvan terapiaprosessin edetessä. Tutkimuksemme tarjoaa uutta tietoa käytännön keinoista, joilla vanhempien minäpystyvyyttä voidaan tukea perheterapiassa. Tulostemme valossa vanhempien minäpystyvyyden tukeminen näyttäytyy merkittävänä osana lasten käytösongelmien hoitoa.fi
dc.description.abstractParents play a significant role in an interaction that maintains children`s conduct problems, and one factor that has been found to influence centrally on parenthood is parental self-efficacy. In this study we examined how parental self-efficacy is supported in family therapy, where family has come due to children`s conduct problems. We were also interested in how supporting parental self-efficacy changes during therapy. This study is a part of a research project called “Family-centered treatment and systematic feedback in the prevention of social exclusion for children diagnosed with conduct and oppositional defiant disorders”. Supporting the agency of these children and their families is one of the projects main goal. Our analysis was material-driven, and we used conversational analysis in search for situations where therapists support parents’ self-efficacy. Bandura`s theory of self-efficacy operated as a guiding frame of reference to our observing. We found that parents’ self-efficacy was supported by various means that were focused at supporting parental self-efficacy indirectly through two processes mediating self-efficacy. In addition, we found that supporting parents’ self-efficacy changed as the therapy progressed. This study provides new information about practical means that can be used in supporting parental self-efficacy in family therapy. In the light of our results supporting parental self-efficacy seems to form a significant part of the treatment of children with conduct problems.en
dc.format.extent55
dc.language.isofi
dc.subject.othervanhempien minäpystyvyys
dc.titleVanhempien minäpystyvyyden tukeminen perheterapiassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006305164
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysoperheterapia
dc.subject.ysovanhemmat
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysovanhemmuus
dc.subject.ysoongelmakäyttäytyminen
dc.subject.ysotukeminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record