Show simple item record

dc.contributor.advisorSundberg, Lotta-Riina
dc.contributor.advisorKunttu, Heidi
dc.contributor.advisorRuntuvuori-Salmela, Anniina
dc.contributor.authorSorsa, Joanda
dc.date.accessioned2020-06-25T10:58:44Z
dc.date.available2020-06-25T10:58:44Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70928
dc.description.abstractFlavobacterium columnare on Gram-negatiivinen bakteeri, joka aiheuttaa columnaris-tautia. Columnaris-tauti aiheuttaa taloudellista menetystä kalanviljelylaitoksilla, ja tauti on vuosikymmenten aikana yleistynyt. Taudin hoitokeinona on pääasiallisesti käytetty antibiootteja, mutta taudin ehkäisyssä ja hoidossa voidaan mahdollisesti hyödyntää myös bakteriofageja. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää (1) miten faagit vaikuttavat bakteerin taudinaiheuttamiskykyyn liittyvään pesäkemorfologiaan ja faagiresistenssin kehittymiseen, (2) voidaanko bakteeria infektoida yhtä faagia tehokkaammin faagikoktaililla, joka sisältää yhtä tai kahta faagityyppiä ja (3) voidaanko faageja evolvoida infektoimaan faagiresistenttejä bakteeri-isolaatteja. Tässä työssä eri puolilta Suomea sijaitsevilta kalanviljelylaitoksilta eristettyjä F. columnare -bakteerikantoja altistettiin joko yhdelle tai kahdelle niitä infektoivalle faagille. Käsittelyistä määritettiin bakteeritiheys, pesäkkeiden morfologiajakauma ja faagitiitteri. Kokeen lopussa seulottiin evolvoituneita faageja. Tuloksiksi saatiin, että lähes kaikissa käsittelyissä pesäkkeiden morfologia muuttui, mikä saattaa viitata taudinaiheuttamiskykyisempien bakteerien määrän vähenemiseen. Faagiresistenttiys saattoi usein vaikuttaa bakteerin pintareseptoriin. Kahden faagin käyttäminen yhden sijasta ei voimistanut bakteerin infektointia. Kahta faagityyppiä sisältävässä käsittelyssä havaittiin evolvoituneita faageja. Tulokset tukevat faagien mahdollista hyödyntämistä columnaris-tautia vastaan.fi
dc.description.abstractFlavobacterium columnare is a Gram-negative bacterium causing columnaris disease. This disease causes economical losses at fish farms and during the last decades the number of outbreaks has increased. The main cure has been antibiotics, but also bacteriophages could be used. The research questions of the study were (1) how presence of phages change bacteria’s colony morphology related to virulence, and development of phage resistance, (2) does phage cocktail of one or two phage types infect bacterium more effectively than one phage, and (3) is it possible to evolve phages to infect phage-resistant bacterial isolates. Bacteria and their phages used in this study were previously isolated from Finnish fish farms. F. columnare bacterium strain was exposed to either one or two phages. From the treatments, bacterium concentration, distribution of bacterium colony morphotype and phage titre were determined. At the end of the experiment, phages which could infect phage resistant bacterium were screened. As a result, almost in all treatments bacterium morphology changed. This might suggest that the number of more virulent bacterium decreased. Phage resistance might often affect the surface receptor of bacterium. Use of two phages was not more effective than one for infecting bacterium. Evolved phages from two phage type treatment were isolated. Results support the scenario of utilizing phages against columnaris disease.en
dc.format.extent59
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othercolumnaris-tauti
dc.subject.otherevolvoitunut faagi
dc.subject.otherfaagiresistentti
dc.titleFaagikoktailien vaikutus Flavobacterium columnare -bakteeriin ja faagien evoluutio
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006255116
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosBio- ja ympäristötieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biological and Environmental Scienceen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSolu- ja molekyylibiologiafi
dc.contributor.oppiaineCell and molecular biologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi4013
dc.subject.ysobakteerit
dc.subject.ysobakteriofagit
dc.subject.ysomikrobiologia
dc.subject.ysobakteeritaudit
dc.subject.ysomikrobit
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record