Show simple item record

dc.contributor.advisorNotko, Marianne
dc.contributor.advisorHusso, Marita
dc.contributor.authorPekkarinen, Anna-Greta
dc.date.accessioned2020-06-22T13:00:03Z
dc.date.available2020-06-22T13:00:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70139
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli tutkia poliisien tapaa kehystää parisuhdeväkivaltaan puuttumista ja puuttumattomuutta sekä selvittää heidän tarpeitaan liittyen väkivaltatyön koulutukseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön. Tutkimuksen aineistona oli kuusi Jyväskylän yliopiston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Poliisiammattikorkeakoulun Enhancing Professional Skills and Raising Awareness on Domestic Violence, Violence against Women and Shelter Services (EPRAS) -hankkeessa kerättyä fokusryhmähaastattelua, joihin osallistui yhteensä 22 poliisia eri puolilta Suomea. Tutkimuksessa käytettiin teoreettisena lähtökohtana ja analyyttisenä menetelmänä kehysanalyysiä. Poliisien haastatteluaineistosta analysoitiin viisi puuttumattomuutta ja kaksi puuttumista perustelevaa kehystä. Puuttumattomuutta perusteltiin individualistisen, epäilyn, professionaalisen, sosiaalisen avun ja käytännön kehyksillä; puuttumista taas empatian ja vastuullisuuden kehysten kautta. Individualistisessa kehyksessä vastuu väkivallan loppumisesta asetettiin uhrille. Epäilyn kehyksessä kyseenalaistettiin se, puhuivatko osalliset totta ja oliko väkivaltaa edes tapahtunut. Professionaalisessa kehyksessä poliisien tehtävänkuva rajattiin tiukasti rikosten selvittämiseen. Sosiaalisen avun kehyksessä väkivaltaan puuttuminen nähtiin sosiaaliviranomaisten velvollisuutena. Käytännön kehyksessä puuttumattomuutta perusteltiin käytännöllisillä esteillä kuten resurssipulalla. Väkivaltaan puuttumista perusteltiin empatian kehyksellä, jossa esitettiin myötätuntoa väkivallan uhria kohtaan. Vastuullisuuden kehyksessä nähtiin poliisien vaivannäön olevan aiheellista, jotta väkivalta voisi loppua. Poliisien väkivaltaan liittyvää moniammatillista yhteistyötä sekä koulutusta käsiteltiin sisällönanalyysin keinoin. Keskeisiä moniammatillisen yhteistyöhön liittyviä teemoja olivat väkivallan uhrien eteenpäin ohjaaminen palvelujärjestelmässä, konkreettinen yhteistyö muiden toimijoiden kanssa sekä haasteet tiedonkulussa eri ammattilaisten välillä. Väkivaltaan liittyvää koulutusta poliiseilla oli ollut niukasti. He toivoivat etenkin tietoa siitä, mitä muut toimijat tekevät ja minne väkivallan uhrin voi ohjata.fi
dc.format.extent71
dc.language.isofi
dc.subject.otherväkivaltatutkimus
dc.titleParisuhdeväkivallan kehystäminen poliisien työssä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006224329
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysosisällönanalyysi
dc.subject.ysofokusryhmähaastattelut
dc.subject.ysokehysanalyysi
dc.subject.ysopoliisit (ammatit)
dc.subject.ysolähisuhdeväkivalta
dc.subject.ysoväkivalta
dc.subject.ysouhrit
dc.subject.ysoperheväkivalta
dc.subject.ysoparisuhdeväkivalta
dc.subject.ysoväkivaltatyö


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record