Show simple item record

dc.contributor.authorPöyhönen, Jouni
dc.date.accessioned2020-06-22T08:12:21Z
dc.date.available2020-06-22T08:12:21Z
dc.date.issued2018fi
dc.identifier.citationPöyhönen, J. (2018).<em> SWOT-analyysin soveltaminen yrityksen kyberturvallisuuden tilannekuvan muodostamiseen : Cyber Trust/CIRP-raportti : tutkimusmenetelmän kuvaus 2017.</em> Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Informaatioteknologian tiedekunnan julkaisuja / Jyväskylän yliopisto, 2018, 58.fi
dc.identifier.isbn978-951-39-7547-0
dc.identifier.otherTUTKAID_80231
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70082
dc.description.abstractModernin yhteiskunnan toiminta perustuu useiden kriittisten infrastruktuurien yhteistoimintaan. Niiden keskinäinen toimintakyky riippuu yhä enemmän luottamuksesta infrastruktuuriin kuuluvien organisaatioiden toimintakykyyn kybertoimintaympäristössä, jonka riskejä digitaalisen maailman uhkakuvat jatkuvasti kasvattavat. SWOT-analyysi on tärkeä väline analysoitaessa organisaation toimintakykyä ja sen toimintaympäristöä kokonaisuutena. Se on nelikenttämenetelmä, jota käytetään yleisesti tilannekuvan muodostamiseen laadittaessa yrityksen strategioita, sekä oppimisen tai ongelmien tunnistamisessa, arvioinnissa ja toimintaprosessien kehittämisessä. SWOTanalyysin kohteena voi olla jonkin yrityksen toiminto, organisaatio koko laajuudessaan tai jonkin tuotteen tai palvelun asema ja kilpailukyky tai esimerkiksi kilpailijan toiminta ja kilpailukyky. SWOT-analyysin pohjalta voidaan tehdä päätelmiä, miten vahvuuksia voidaan käyttää hyväksi, miten heikkoudet muutetaan vahvuuksiksi, miten tulevaisuuden mahdollisuuksia hyödynnetään ja miten uhat vältetään. Tuloksena saadaan toimintasuunnitelma tarkastelukohteesta. Tämä raportti käsittelee SWOT-analyysin soveltamista organisaation yleisen kybertilannekuvan muodostamiseksi. Artikkelin keskeinen anti on kansallisen kyberturvallisuutta käsitelleen tutkimushakkeen julkisen sektorin tutkimiseen sovelletun SWOT-analyysimenetelmän kokemusten hyödyntäminen yksittäisen organisaation kyberturvallisuuden tilannekuvan muodostamisessa. SWOT-analyysin avulla voidaan tukea johtamista ja kehitystoimenpiteiden valintaa kehitettäessä kohteen toimintaprosesseja ja siten koko organisaation kyberturvallisuutta. Toimenpiteiden jalkauttaminen edellyttää, että organisaation johto pitää kyberturvallisuuteen liittyviä luottamusta lisääviä toimenpiteitä yrityksen strategisena tavoitteena, pitää yllä suorituskykyisiä prosesseja ja viestittää niiden toteuttamista strategiaa tukevalla toimintapolitiikalla.fi
dc.format.extent20
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherJyväskylän yliopisto
dc.relation.ispartofseriesInformaatioteknologian tiedekunnan julkaisuja / Jyväskylän yliopisto
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otheryrityksetfi
dc.subject.otherkyberturvallisuusfi
dc.subject.othertilannekuvafi
dc.subject.otheranalyysimenetelmätfi
dc.subject.otherSWOT-analyysifi
dc.titleSWOT-analyysin soveltaminen yrityksen kyberturvallisuuden tilannekuvan muodostamiseen : Cyber Trust/CIRP-raportti : tutkimusmenetelmän kuvaus 2017fi
dc.typeworkingPaper
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005123147
dc.contributor.laitosInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.laitosFaculty of Information Technologyen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/Report
dc.date.updated2020-05-12T12:15:07Z
dc.description.reviewstatusnonPeerReviewed
dc.relation.issn2323-4997
dc.relation.numberinseries2018, 58
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© 2018 Tekijä ja Jyväskylän yliopisto
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.format.contentfulltext
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright