Show simple item record

dc.contributor.advisorKorhonen, Pekka
dc.contributor.advisorKuronen, Marjo
dc.contributor.authorHuttunen, Mari
dc.date.accessioned2020-06-16T10:09:29Z
dc.date.available2020-06-16T10:09:29Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69972
dc.description.abstractSosiaalityön ja politiikantutkimuksen näkökulmat yhdistävässä maisterintutkielmassani tarkastelen kotoutumisen käsitettä eurooppalaisessa kontekstissa Euroopan unionin ja yksittäisten jäsenmaiden kotouttamispoliittisten ohjelmien pohjalta. Ensinnäkin tulkitsen kotoutumisen yhtäältä eurooppalaisten kansojen ja toisaalta yhtenäisen Euroopan kansan rakentamisen prosessiksi. Siten tavoitteenani on selvittää, kuinka eurooppalaisia kansoja ja tulevaisuuden eurooppalaista kansaa pyritään rakentamaan aineistoni asiakirjoissa kotoutumisen käsitettä käyttämällä. Toiseksi tarkastelen kotoutumisen velvoittavuutta vastuunjaon näkökulmasta. Näin ollen pyrkimyksenäni on vastata kysymykseen siitä, kuinka aineistoni asiakirjat jakavat vastuuta kotoutumisesta ja sen myötä kansan rakentamisesta kotoutumisprosessin osapuolten välillä kotoutumisen käsitteelle antamiensa sisältöjen kautta. Tutkimusaineistoni rakentuu neljästä Euroopan unionin kotouttamispoliittisesta asiakirjasta ja seitsemän jäsenmaan kansallisesta kotouttamispoliittisesta ohjelmasta. Tutkimuksessani analysoin aineistossa kotoutumisen käsitteeseen liitettyjä elementtejä yhtäältä kansan käsitteen ja toisaalta Quentin Skinnerin käsitehistoriallisen metodin kautta. Skinnerin metodia hyödyntämällä pyrkimyksenäni on tuoda politiikantutkimukseen sosiaalitieteelliseksi mieltyvä käsite tarkastellen sitä kuitenkin poliittisesta näkökulmasta välineenä kotoutumisen käsitteestä käytävässä debatissa. Samalla tavoitteenani on kartoittaa kotouttavan sosiaalityön tavoitteita avaamalla työn perustan muodostavan käsitteen merkityksiä. Analyysini perusteella katson kotoutumisessa olevan yhtäältä kyse tasapainoilusta samanlaisuuden ja erilaisuuden välimaastossa ja siten yhtäaikaisesti oikeudesta erilaisuuteen ja velvollisuudesta samankaltaiseksi tulemiseen. Toisaalta kotoutuminen määrittyy oikeuksien ja velvollisuuksien väliseksi köydenvedoksi, jossa maahanmuuttajien oikeus erilaisuuteen tulee rajatuksi kansan uusille jäsenille asetetuilla velvoitteilla. Kolmanneksi kotoutumisen käsitettä määrittää ajatus jaetuista muistoista ja kollektiivisesta unohtamisesta. Kussakin määritelmässä kotoutuminen hahmottuu viime kädessä prosessiksi, jonka kautta erilaisuutta pyritään ohjaamaan kohti samanlaisuutta kansan yhtenäisyyden takaamiseksi tavoittelematta kuitenkaan kansallisen yhteisön si-säistä homogeenisuutta. Samalla kotoutuminen määrittyy kaksisuuntaiseksi ja siten sekä maahanmuuttajaa että vastaanottajaa velvoittavaksi, minkä myötä myös maahanmuuttajien parissa tehtävälle sosiaalityölle on hahmotettavissa rooli kansan rakentajana. Sosiaalityön on kuitenkin kyettävä suhteuttamaan ylhäältä asetetut linjaukset omiin arvoihinsa ja tarvittaessa myös asetuttava virallisia linjauksia vastaan omaan mandaattiinsa perustuen.fi
dc.format.extent105
dc.language.isofi
dc.subject.otherEuroopan unioni
dc.subject.otherkansa
dc.subject.otherkäsitehistoria
dc.titleMaahanmuuttajien kotoutuminen kansan rakentamisen prosessina : kotoutumisen käsite eurooppalaisessa kontekstissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006164205
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineValtio-oppi
dc.contributor.oppiainePolitical Science
dc.contributor.oppiaineSosiaalityö
dc.contributor.oppiaineSocial Work
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi208
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysokäsitehistoria
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysomaahanmuutto
dc.subject.ysointegraatio
dc.subject.ysokotoutuminen (maahanmuuttajat)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record