Show simple item record

dc.contributor.advisorZhang, Yixin
dc.contributor.advisorKoskelainen, Tiina
dc.contributor.advisorKyppö, Jorma
dc.contributor.authorNousiainen, Suvi
dc.date.accessioned2020-06-15T07:44:53Z
dc.date.available2020-06-15T07:44:53Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69931
dc.description.abstractTässä tutkielmassa tutustuttiin kroonisesti sairaiden vertaistukiyhteisöihin verkossa ja siihen, kuinka potilaat käyttävät niitä ja miten ne vaikuttavat heidän hyvinvointiinsa. Lisäksi tutkittiin, onko verkon vertaistukiyhteisöjen käyttö ja vaikutukset samankaltaisia suomalaisten narkolepsiapotilaiden joukossa. Krooniset sairaudet hankaloittavat elämää monin tavoin. Vertaistuki auttaa potilaita ymmärtämään sairautta paremmin ja tuntemaan itsensä normaaliksi sairaudesta huolimatta. Kroonisesti sairaiden määrä on ollut kasvussa ympäri maailman, joten myös vertaistuen tarve kasvaa. Internet tarjoaa uudenlaisia tapoja toteuttaa vertaistukea. Nettiyhteisöt ja sosiaalinen media mahdollistavat potilaiden yhteydenpidon riippumatta heidän fyysisistä sijainneistaan. Aihetta tutkittiin kirjallisuuskatsauksen ja haastatteluiden avulla. Aluksi tutustuttiin aiempiin tutkimuksiin kroonisesti sairaiden verkossa tapahtuvasta vertaistuesta ja terveysviestinnästä. Sen jälkeen suomalaisille narkolepsiapotilaille järjestettiin puolistrukturoituja haastatteluja. Haastattelut analysoitiin teemoittelemalla. Suomalaiset narkolepsiapotilaat ja muut kroonisesti sairaat käyttävät verkon vertaistukiyhteisöjä pääasiassa keskustellakseen kokemuksistaan ja jakaakseen tietoa taudista. Verkossa tapahtuvalla vertaistuella on monia hyötyjä: se luo tunteen yhteydestä sekä auttaa potilaita tuntemaan itsensä vähemmän eristyneiksi ja löytämään uutta tietoa. Vertaisten kanssa juttelu auttaa hyväksymään taudin normaalina osana elämää. Suomalaiset narkolepsiapotilaat olivat huomanneet samanlaisia hyötyjä. Verkossa tapahtuva vertaistuki saattaa asettaa potilaalle liian korkeita odotuksia tai saada hänet ottavaan muiden negatiiviset kokemukset henkilökohtaisesti. Jotkut saattavat luottaa vertaisiinsa liikaa ja noudattaa heiltä saamiaan huonoja neuvoja. Suomalaiset narkolepsiapotilaat eivät olleet huomanneet tämän kaltaisia huonoja vaikutuksia.fi
dc.description.abstractThis master’s thesis explored online peer-to-peer communities for chronically ill, how patients use them and how they affect their well-being. In addition to that, it was researched if the usage and effects are similar amongst Finnish narco-lepsy patients. Chronic diseases complicate life in many ways. Peer-to-peer support helps patients to understand their disease better and to feel more normal despite the disease. The amount of chronically ill patients has been increasing globally which means that there is an increasing need for peer-to-peer support. The internet offers new ways to conduct peer-to-peer support. Online communities and social media allow patients to interact with each other re-gardless of their physical location. The topic was researched with a literature review and interviews. At first, earlier studies about chronically ill and online peer-to-peer support or online health-communication were explored. After that, semi-structured interviews were conducted with Finnish narcolepsy patients. Interviews were analyzed with thematic analysis. Finnish narcolepsy patients as well as other chronically ill use online peer-to-peer support communities mainly to discuss their own experiences and share information about their disease. Online peer-to-peer support has many benefits: it gives a sense of connec-tion, and helps to feel less isolated and to find new information. Chatting with peers helps to accept the disease as a normal part of one’s life. Finnish narco-lepsy patients had experienced similar benefits. Online peer-to-peer support might set up too high expectations or make one take his peers’ negative experiences too personally. Some patients might trust their peers too much and take poor advice from them. Finnish narcolepsy patients had not experienced these negative effects.en
dc.format.extent53
dc.language.isoen
dc.titleChronically Ill and Online Peer-to-Peer Support
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006154175
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysokroonikot
dc.subject.ysososiaalinen media
dc.subject.ysoverkkoyhteisöt
dc.subject.ysovertaistuki
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysososiaaliset verkostot
dc.subject.ysokrooniset taudit
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysoInternet
dc.subject.ysochronics (patients)
dc.subject.ysosocial media
dc.subject.ysoonline communities
dc.subject.ysopeer support
dc.subject.ysoexperiences (knowledge)
dc.subject.ysosocial networks
dc.subject.ysochronic diseases
dc.subject.ysointeraction
dc.subject.ysoInternet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record