Show simple item record

dc.contributor.advisorCollin, Kaija
dc.contributor.authorLundahl, Milka
dc.contributor.authorKeränen, Jussi
dc.date.accessioned2020-06-08T10:26:09Z
dc.date.available2020-06-08T10:26:09Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69779
dc.description.abstractJatkuva oppiminen on nähty vastauksena työn muutoksen asettamiin haasteisiin. Jatkuvan oppimisen mahdollistaminen on tullut entistä keskeisemmäksi osaksi organisaatioiden toimintaa. Tässä tutkimuksessa selvitetään Hämeen ammattikorkeakoulussa työskentelevien käsityksiä jatkuvasta oppimisesta. Tutkimuksessa jatkuvalla oppimisella tarkoitetaan työn kontekstissa tapahtuvaa aikuisten oppimista. Laadullinen tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoiduilla yksilöhaastatteluilla. Fenomenografisen analyysin avulla aineistosta löydettiin kahdeksan eri jatkuvan työssä oppimisen kategoriaa: 1) luontainen oppimisasenne, 2) oppiminen työtä tekemällä, 3) jonkin uuden kanssa työskentely, 4) Satunnaisoppiminen, 5) vuorovaikutus, 6) organisaation tuntemus ja verkostot, 7) organisaation oppimismyönteisyys ja 8) resurssit ja työn järjestäminen. Aineistossa ilmeni lisäksi työn muutosta koskevia käsityksiä. Nämä olivat 1) työ on muuttunut jatkuvaa oppimista vaativaksi, ja 2) muutokseen vastaaminen vaatii muutosta työn ja oppimisen järjestämisessä. Tulosten mukaan nykypäivän työelämä vaatii jatkuvaa oppimista ja pitkällä aikajänteellä jopa rakenteellisia muutoksia. Jatkuva työssä oppiminen on pääsääntöisesti itseohjautuvaa formaalia ja informaalia oppimista. Työelämässä olevalle aikuiselle jatkuvaa oppimista tukevat oppijan utelias asenne, kollegoiden tuki, oppimismyönteinen ympäristö, organisaation tunteminen ja monimuotoiset opiskelumenetelmät. Tämän tutkimuksen mukaan oppimisen suurin este on rajalliset aikaresurssit. Itseohjautuvuuden rinnalle voisi olla suotavaa tuoda oman osaamisen kehittämistä ja prosessin hallintaa tukevaa ohjausta.fi
dc.format.extent78
dc.language.isofi
dc.subject.otherjatkuva oppiminen
dc.subject.othertyön muutos
dc.titleAmmattikorkeakoulussa työskentelevien käsityksiä jatkuvasta oppimisesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006084036
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineAdult Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysotyössäoppiminen
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoelinikäinen oppiminen
dc.subject.ysotyöelämä
dc.subject.ysoosaaminen
dc.subject.ysooppiva organisaatio
dc.subject.ysokehittäminen
dc.subject.ysoammattikorkeakoulut
dc.subject.ysohenkilöstökoulutus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record