Show simple item record

dc.contributor.authorTorikka, Sara
dc.date.accessioned2020-06-08T07:27:58Z
dc.date.available2020-06-08T07:27:58Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69752
dc.description.abstractTämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, millainen painoarvo ruotsin kielitaidolla on palvelualalla sekä miten se vaikuttaa rekrytointiin. Tutkielmassa tarkastellaan yhden yrityksen kolmea eri toimipaikkaa ympäri Suomen. Tällä on tarkoitus saada selville, eroaako rekrytointikriteerit toisistaan paikkakunnasta riippuen. Jotta paikkakuntakohtaiset erot saadaan selville, täytyy myös itse rekrytointiprosessia tarkastella kielitaidon näkökulmasta. Tutkimuksessa kartoitetaan myös, millaista kielitaitoa vaaditaan sekä miten eritasoiset työtehtävät vaikuttavat vaatimuksiin. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 1. Vaikuttaako ruotsin kielitaito rekrytointiin yrityksessä? Millä tavoin? 2. Miltä rekrytointiprosessi näyttää kielitaidon näkökulmasta? 3. Vaativatko eri työtehtävät erilaista kielitaitoa? 4. Ovatko vaatimukset erilaisia saman yrityksen sisällä eri toimipaikoissa? Tutkimus pohjautui kolmeen (3) haastatteluun, jotka ovat puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Haastattelu koostui 14 kysymyksestä, jotka koskettivat yrityksen kielivaatimuksia sekä rekrytointia kielitaidon näkökulmasta. Haastattelut olivat yksilöllisiä ja suoritettiin puhelimen välityksellä. Haastattelut äänitettiin myöhempää litterointia varten ja litteroitu aineisto analysoitiin sisällönanalyysiä hyödyntäen. Tutkimukseen osallistuneille henkilöille luotiin anonymiteetit sekä yrityksen nimi jätettiin julkaisematta. Tutkimukseni tulokset osoittivat, että ruotsin kielen asema rekrytoinnissa on melko alhainen, sillä ruotsinkielitaitoa ei suoranaisesti vaadita uusia henkilöitä rekrytoidessa. Tutkimuksessa käy ilmi, että jokaisessa toimipisteessä vaaditaan suomen kielen taitoa sekä kahdessa toimipisteessä asiakaspalveluenglantia. Ruotsin kieltä pidetään kahdessa toimipaikassa erittäin hyödyllisenä kielenä ja että sen perusteella voi tulla valituksi, mikäli kaksi hakijaa ovat muuten tasavertaisia keskenään. Kielitaidon ei tule olla täydellistä vaan tärkeintä on selviytyä asiakaspalvelutilanteista sekä ymmärtää asiakkaan tarpeet. Rekrytoinnit suoritetaan toimipaikoissa aina suomen kielellä, sillä tarvetta muille kielille ei ole vielä ollut. Asiakaspalvelutehtävissä kielitaito painottuu lähinnä suulliseen ja esimiestehtäviin noustessa tarvitaan myös kirjallista kielitaitoa. Esimiestehtävissä on välttämätöntä osata englantia, sillä taustajärjestelmät sekä tuki ovat englanniksi. Asiakaspalvelu kieli ei suoranaisesti vaikuta palvelun laatuun toimipaikoissa, mutta kielelliset valinnat saattavat luoda asiakkaalle positiivisemman mielikuvan käynnistä.fi
dc.format.extent24
dc.language.isosv
dc.titleSvenskkunskapers inverkan på rekrytering i små serviceföretag
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006084010
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi306
dc.subject.ysopalveluala
dc.subject.ysopalveluyritykset
dc.subject.ysoruotsin kieli
dc.subject.ysokielitaito
dc.subject.ysorekrytointi
dc.subject.ysotyöelämä
dc.subject.ysohenkilöstöhankinta


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record