Show simple item record

dc.contributor.advisorLamberg, Juha-Antti
dc.contributor.authorSaarelainen, Juuli
dc.date.accessioned2020-06-05T07:54:42Z
dc.date.available2020-06-05T07:54:42Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69738
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena on selvittää kauppasopimusten vaikutusta yritysten liiketoimintaan. Eurochambersin tuoreen tutkimuksen mukaan, suomalaiset yritykset eivät osaa hyödyntää EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehtyjä kauppasopimuksia. Lisäksi kauppasopimusten suorista vaikutuksista yritysten markkinavalintaan on toistaiseksi vain rajallinen määrä tutkimustietoa. Casena tutkimuksessa hyödynnetään EU:n ja Mercosurin välistä tuoretta vapaakauppasopimusta. Tavoitteena on tarkastella, kannustaako kauppasopimus yrityksiä uusille markkinoille, kuten EU tavoitteli. Empiria on kerätty seitsemästä puhelinhaastattelusta ja kolmesta kirjallisesta haastattelusta kvalitatiivisia metodeja hyödyntäen. Tutkimus on rajattu suomalaisiin yrityksiin, jotka käyvät kauppaa Espanjassa, Portugalissa tai Etelä-Amerikassa. Semi-strukturoidut haastattelut pyrkivät selvittämään vaikuttaako uusi kauppasopimus heidän liiketoimintaansa. Teoreettisessa viitekehyksessä pureudutaan puolestaan yleisellä tasolla yritysten kansainvälistymiseen, strategiaan, kansainväliseen kauppaan ja kauppasopi- muksiin. Myös kansainvälistymisen ja kansainvälisen kaupan teoreettisia malleja tutkitaan osana viitekehystä. Koska tutkimus keskittyy makrotalouteen ja yrityksiin vaikuttaviin ulkoisiin tekijöihin, yritysten sisäistä valmiutta tai itse kansainvälistymisen toteuttamista ei juurikaan tutkita tässä tutkimuksessa. Tulokset osoittavat, että EU-Mercosur sopimuksesta voi olla merkittäviä hyötyjä suomalaisyrityksille, vaikka se ei onnistu poistamaan kaikkia kaupanteon esteitä. Sopimus voi toimia kuitenkin kipinänä, joka rohkaisee yrityksiä harkitsemaan uusien markkinoiden potentiaalisuutta. Näin ollen jatkotutkimuksissa voidaan selvittää, tulisiko yrityksiä tukea oikeiden kontaktien löytämisessä ja näin lisätä myös tietoisuutta kauppasopimuksista. Jatkotutkimuksen aiheeksi jää myös selvittää yrityskohtaisia eroja kuten yrityksen sisäisen valmiuden, toimialan ja instituution vaikutus yrityskohtaisesti, mikäli yritys harkitsee kansainvälistymistä.fi
dc.description.abstractThe aim of the thesis is to study the influence of trade agreements on business. As a recent study by Eurochambers shows, Finnish companies struggle to utilize the trade agreements the EU has with non-EU countries. Furthermore, there seems to be limited amount of research on the direct impact of trade agreements on market selection process of companies, despite the multiple studies made about market entry. Thus, this study aims to research the impact of a changing trade agreement on companies’ market selection by using the new EU-Mercosur FTA as a case agreement. The aim is to clarify if the FTA encourages companies to new markets, like aimed. The empirical data is gathered from seven semi-structured phone interviews and three written interviews by using qualitative methods. The research is limited to Finnish companies that trade in Spain, Portugal or South America. The SSIs aim to review the attitudes and behaviour of the case companies operating at the targeted markets and study if the changing trade agreement would influence their trading. To tackle the research question, internationalization, strategy, international trade, and trade agreements are studied in the theoretical framework. Also, models and tools for analysing market selection and international trade are offered. As the focus is on macro-economics and external factors affecting business, companies’ internal readiness or how companies execute the internationalization process is left out from this research. The findings show that there are significant benefits for Finnish companies due the new FTA but it cannot eliminate all of the barriers to trade. Nevertheless, it seems that the change in institutional conditions may encourage companies to consider the potentiality of new markets in the first place. However, it remains for future studies to research on a company level the company specific differences and other aspects of international trade. Moreover, it is recommended for future research to study if the companies should be supported by finding the right contacts in order to increase the awareness of the FTAs and fully benefit from them.en
dc.format.extent76
dc.language.isoen
dc.subject.othermarket selection
dc.subject.otherEU
dc.subject.otherMercosur
dc.subject.otherSSI
dc.titleThe role of a changing trade agreement in companies’ market selection
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006053995
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTaloustiedefi
dc.contributor.oppiaineEconomicsen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi2041
dc.subject.ysokvalitatiivinen tutkimus
dc.subject.ysomakrotaloustiede
dc.subject.ysoinstituutiot
dc.subject.ysokehittyvät markkinat
dc.subject.ysokansainvälistyminen
dc.subject.ysokansainvälinen kauppa
dc.subject.ysokauppasopimukset
dc.subject.ysoyritykset
dc.subject.ysoliiketoiminta
dc.subject.ysokauppa
dc.subject.ysovapaakauppa
dc.subject.ysokansainväliset markkinat
dc.subject.ysosopimukset
dc.subject.ysokaupan esteet
dc.subject.ysoqualitative research
dc.subject.ysomacroeconomics
dc.subject.ysoinstitutions (social mechanisms)
dc.subject.ysoemerging markets
dc.subject.ysointernationalisation
dc.subject.ysointernational trade
dc.subject.ysotrade agreements
dc.subject.ysoenterprises
dc.subject.ysobusiness
dc.subject.ysocommerce
dc.subject.ysofree trade
dc.subject.ysointernational market
dc.subject.ysoagreements
dc.subject.ysobarriers to trade


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record