Show simple item record

dc.contributor.advisorRuohio, Heidi
dc.contributor.authorSalmela, Marianna
dc.date.accessioned2020-06-04T07:18:45Z
dc.date.available2020-06-04T07:18:45Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69693
dc.description.abstractKandidaatintutkielmassa tarkastellaan kyvykkyysteorian näkökulmasta työkyvyttömiä nuoria aikuisia yhdistäviä tekijöitä sekä heidän sosiaaliseen toimintakykyynsä liittyviä tärkeitä tekijöitä. Tutkielman nuoret aikuiset ovat 18–40-vuotiaita. Yhteiskunnallisesta näkökulmasta nuoret työkyvyttömät ovat merkittävä aihe, koska työkyvyttömyyseläkettä saava joukko on nuorentunut. Tutkielmassa on kaksi tutkimuskysymystä. Ensimmäinen kysymys kartoittaa työkyvyttömiä nuoria aikuisia yhdistäviä tekijöitä. Toinen tutkimuskysymys hahmottaa sosiaalisen toimintakyvyn tärkeitä tekijöitä työkyvyttömillä nuorilla aikuisilla. Ensimmäinen tutkimuskysymys auttaa havainnollistamaan minkälaisia työkyvyttömät nuoret aikuiset ovat ja mitä asioita heidän työkyvyttömyytensä taustalla on. Sosiaalista toimintakykyä koskeva kysymys korostaa terveyserojen sosiaalisia merkityksiä ja yhteyttä psyykkiseen, kognitiiviseen ja fyysiseen toimintakykyyn. Tässä tutkielmassa on käytetty sosiaalisen toimintakyvyn laajaa määritelmää. Teoreettisena viitekehyksenä on Amartya Senin capability approach eli kyvykkyysteoria sekä erityisesti kyvykkyyden (capability), toimintojen (functioning) ja vapauden käsitteet. Tutkielmassa on kiinnitetty erityistä huomiota yksilöllisiin ja ympäristöä koskeviin tekijöihin. Poliittisten ja rakenteellisten tekijöiden tarkasteleminen rajataan tutkielman ulkopuolelle. Sekä suomalaisista että kansainvälisistä tutkimuksista löytyy vastauksia molempiin tutkimuskysymyksiin. Nuoria työkyvyttömiä aikuisia yhdistäviä tekijöitä ovat mielenterveysongelmien suuri määrä, vähäinen koulutus ja lapsuuden epäsuotuisat kokemukset. Nämä tekijät paljastuvat useista ja osittain samoistakin tutkimuksista. Työkyvyttömien nuorten aikuisten sosiaalisen toimintakyvyn olennaisina tekijöinä nähdään vuorovaikutussuhteet, arjesta selviytyminen, osallisuus ja syrjäytyminen. Esimerkiksi yksinään oleminen tulkitaan sosiaalista toimintakykyä haittaavaksi tekijäksi, kun taas hyvä sosiaalinen tuki nähdään sosiaalisen toimintakyvyn kannalta positiivisena tekijänä. Tutkimus tuo esille universaaleja yhdistäviä tekijöitä nuorilla työkyvyttömillä aikuisilla. Yhdistävät tekijät välittyvät työkyvyttömyyseläkkeisiin myös epäsuorasti. Esimerkiksi negatiiviset lapsuuden kokemukset heijastuvat työkyvyttömyyseläkkeisiin alhaisen työelämän osallisuuden kautta. Myös työkyvyttömyyteen johtavien syy-seuraussuhteiden hahmottaminen on hankalaa tai jopa mahdotonta. Sosiaalisella toimintakyvyllä on oma tärkeä roolinsa työkyvyttömien nuorten aikuisten kokonaisvaltaiseen toimintakykyyn. Sosiaalisen toimintakyvyn tekijät edustavat tekijöitä, jotka yhdistävät ihmiset vuorovaikutussuhteisiin, erilaisiin yhteisöihin ja yhteiskuntaan. Sosiaalista toimintakykyä ei ole vielä tutkittu tarpeeksi, joten sen tutkimiseen tarvittaisiin teoreettista, käsitteistön tutkimusta, jäsennystä ja systemaattista empiiristä tarkastelua. Marginaalisten ryhmien piirteiden tiedostaminen ja tunnistaminen antaa mahdollisuuden johtopäätöksien tekemiseen ja luovien interventioiden kehittämiseen. Työkyvyttömien auttamisessa korostetaan helposti vain taloudellisen toimeentulon merkitystä ja fyysisen toimintakyvyn parantamista. Senin kyvykkysteorian lähestymistavan myötä olisi hyvä kiinnittää jatkossa huomiota työkyvyttömien nuorten aikuisten valinnanmahdollisuuksien runsauteen.fi
dc.format.extent38
dc.language.isofi
dc.titleTyökyvyttömien nuorten aikuisten sosiaalinen toimintakyky
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006043949
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysotyökyvyttömyys
dc.subject.ysotyökyvyttömyyseläkkeet
dc.subject.ysonuoret aikuiset
dc.subject.ysotoimintakyky
dc.subject.ysotyökyky
dc.subject.ysososiaalinen toimintakyky


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record