Show simple item record

dc.contributor.advisorKuronen, Marjo
dc.contributor.authorNyfors-Nivalainen, Taina
dc.date.accessioned2020-05-29T05:21:03Z
dc.date.available2020-05-29T05:21:03Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69307
dc.description.abstractTutkimuksen tehtävänä on tarkastella, minkälaisena kansainvälisen tutkimuksen perusteella näyttäytyy ilmiö nuorista hoivaajista. Tutkimuksessa selvitetään, minkälaista tutkimusta nuorista alle 18-vuotiaista hoivaajista on tehty ja mitä heistä tutkimusten perusteella tiedetään. Aineistoon valikoituneissa tutkimuksissa on esitetty arvioita nuorten hoivaajien määrästä ja selvitetty minkälaista hoivavastuuta he läheisestään kantavat. Tutkimuksessa tuodaan esiin nuorten hoivaajien kokemuksia hoivavastuussa olemisesta sekä hoivavastuun vaikutuksesta heidän omaan elämäänsä. Tutkimuksessa nousee esiin myös nuorten hoivaajien kanssa työskentelevien ammattilaisten tarve tunnistaa nuoret hoivaajat ja kyetä näin tiedostamaan näiden tuen tarve. Tutkimuksen tehtävänä on lisäksi selvittää, minkälaisissa perhetilanteissa nuoret ottavat hoivavastuuta läheisestään. Tutkimusaineistona on käytetty nuoria hoivaajia koskevaa kansainvälistä tutkimusta. Aineisto kerättiin elektronisista tietokannoista käyttämällä systemaattisen kirjallisuuskatsauksen menetelmää. Aineistossa on mukana yhteensä kahdeksantoista artikkelia, joista kuusi on alkuperäistä tutkimusartikkelia. Aineistossa on mukana useasta eri maasta olevia artikkeleita. Aineiston analyysimenetelmänä on käytetty aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tulosten mukaan nuorista hoivaajista on tehty tutkimusta erityisesti Isossa-Britanniassa, jossa tutkimus on käynnistynyt 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa. Tutkimukseen mukaan valikoituneessa aineistossa nuorista hoivaajista käytetään käsitettä ”young carers” ja tutkimukseen on valikoitunut vain sellaista aineistoa, jossa kyseinen käsite on pääkäsitteenä. Kansainvälisessä tutkimuksessa näkyy käsitteiden käytön ja käsitteiden määrittelyn hankaluus sekä käsitteiden puuttuminen tutkimusaiheen ollessa suhteellisen uusi. Tutkimusten tulosten mukaan nuoret hoivaajat hoivaavat läheistään tilanteissa, joissa hoivattavalla on vakavia mielenterveyden ongelmia, fyysistä rajoittuneisuutta, päihderiippuvuus tai jokin muu vakava sairaus. Hoivattavana on useimmiten äiti, sisar, isä tai muu perheenjäsen. Hoivavastuut ovat monenlaisia ja niihin käytetty aika vaihtelee tilanteesta ja hoivattavan tarpeista riippuen. Nuoret hoivaajat monipuolisia kotitöitä, siivoavat, hoitavat juoksevia asioita kuten kaupassakäyntejä ja muita asiointeja. Lisäksi he avustavat erilaisissa siirtymissä, liikkumisessa ja pesutilanteissa, lääkitsevät ja antavat hoivattavalleen henkilökohtaista ja emotionaalista tukea ja hoivaa. Tutkimuksissa on raportoitu hoivan voivan haitata nuoren koulunkäyntiä ja sosiaalista elämää. Kuitenkin myös positiivisista vaikutuksista on raportoitu. Hoivavastuun vaikutukset näkyvät myös nuorten hoivaajien hyvinvoinnissa. Tutkimusten perusteella voidaan päätellä, että läheisen hoivaamisella on erilaisia vaikutuksia nuoren elämään. Nuoret hoivaajat tarvitsevat tukea, jonka tulisi olla yksilöllistä ja muut perheenjäsenet huomioivaa. Tärkeää on myös, että ammattilaisilla on käytössään sellainen tietämys ja sellaiset menetelmät, joiden avulla he tunnistavat nuoren hoivaajan.fi
dc.format.extent118
dc.language.isofi
dc.subject.othernuori hoivaaja
dc.subject.otherhoiva
dc.titleNuoret hoivaajat : systemaattinen kirjallisuuskatsaus kansainvälisestä tutkimuksesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005293563
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysolasten oikeudet
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysohoivatyö
dc.subject.ysoomaishoito
dc.subject.ysosystemaattiset kirjallisuuskatsaukset
dc.subject.ysohuolenpito
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record