Show simple item record

dc.contributor.advisorKannasoja, Sirpa
dc.contributor.advisorMänttäri-van der Kuip, Maija
dc.contributor.advisorItäpuisto, Maritta
dc.contributor.advisorValta, Maija
dc.contributor.advisorKlemola, Liisa
dc.contributor.authorUrvas, Darja
dc.date.accessioned2020-05-22T11:53:08Z
dc.date.available2020-05-22T11:53:08Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69134
dc.description.abstractTutkimuksen tehtävänä on selvittää henkilökohtaisen avun kustannuserojen syitä eri kuntien vammaispalveluissa kiinnittäen huomiota työntekijöiden päätöksentekoon. Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaiselle henkilölle annettua välttämätöntä apua kotona ja kodin ulkopuolella. Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, millaisista kustannuseroista on kyse, kun puhutaan henkilökohtaisesta avusta. Tutkimuksen aineistona on käytetty sähköisellä Webropol-kyselylomakkeella kerättyä aineistoa vammaispalveluiden työntekijöiltä sekä mukaan lähteneiden kuntien ja kuntayhtymien henkilökohtaisen avun kustannustietoja. Tutkimusaineisto kerättiin vuoden 2019 lopussa. Kyselyyn vastasi yhteensä 76 henkilöä ja tutkimukseen lähti mukaan 18 Suomen kuntaa ja kuntayhtymää. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii Michael Lipskyn katutason byrokratia -teoria, harkintavalta-käsite sekä Herbert A. Simonin rajoittunut rationaalisuus -teoria. Tutkimuksen selittävinä muuttujina toimivat työntekijään, organisaatioon, ammattialaan ja yhteiskuntaan liittyvät muuttujat. Selitettävänä muuttujana oli jokaisen kunnan henkilökohtaisen avun kustannus asiakasta kohden. Muuttujien välisiä yhteyksiä analysoitiin lineaarisella regressioanalyysillä, jolla pyrittiin löytämään kustannuseroja parhaiten selittävä selitysmalli. Laadullisella sisällönanalyysillä analysoitiin kyselylomakkeen avoimet kommenttikentät, joiden tulokset vahvistivat lineaarisella regressioanalyysillä saatua tulosta. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että henkilökohtaisen avun kustannuserojen syitä voidaan selittää päätöksenteon rajoittavilla tekijöillä sekä sosiaalialan arvoilla. Kustannukset ovat korkeammat niissä kunnissa, joissa päätöksentekoa ei tehdä riittävän pätevän tiedon perusteella ja kunnissa, joissa sosiaalialan arvoja ei sovelleta päätöksenteossa. Tiedon saatavuuden ongelma ja haastavuus työskennellä oman ammattietiikan mukaan nousivat esille tuloksissa. Tuloksissa ilmenee, että kuntien välillä on suuria kustannuseroja henkilökohtaiseen apuun liittyen. Joidenkin kuntien välillä oli jopa viisinkertaiset erot asiakasta kohden henkilökohtaisen avun kustannuksissa. Tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää kustannustietoisuuden lisäämisessä sekä kunnallisten vammaispalveluiden toiminnan kehittämisessä päätöksenteon näkökulmasta.fi
dc.format.extent88
dc.language.isofi
dc.subject.otherkustannuserot
dc.subject.otherpätevä tieto
dc.subject.otherrajoittunut tieto
dc.subject.othersosiaalialan arvot
dc.titleHenkilökohtaisen avun kustannuserot kunnissa : päätöksenteko kunnallisissa vammaispalveluissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005223387
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysohenkilökohtainen apu
dc.subject.ysokunnat
dc.subject.ysokustannukset
dc.subject.ysovammaispalvelut


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record