Show simple item record

dc.contributor.advisorKyppö, Jorma
dc.contributor.advisorSeppänen, Ville
dc.contributor.authorHyytiäinen, Teemu
dc.date.accessioned2020-05-12T12:06:36Z
dc.date.available2020-05-12T12:06:36Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68940
dc.description.abstractEhdolliset maksut ovat kaikkialla ympärillämme. Yhdet selkeimmistä ehdollisten maksujen käyttökohteista ovat maksusitoumukset ja palvelusetelit. Maksusitoumuksissa ja palveluseteleissä on aina kolme osapuolta; asiakas, palveluntarjoaja ja sponsori. Sponsori lupautuu maksamaan asiakkaan ostaman palvelun tai tuotteen, mutta asiakas voi itse päättää minkä palveluntarjoajan palveluja hyödyntää. Useat maksusitoumukset ja palvelusetelit tarjotaan edelleen asiakkaille paperisina. Paperisten maksusitoumusten haasteena on maksusitoumusten toimittaminen asiakkaalle, ostotapahtuman hitaus ja korvauksen tilittämisen manuaalisuus. Digitalisoimalla maksusitoumukset voimme parantaa asiakkaan ostokokemusta. Lisäksi digitalisointi mahdollistaa hallinnollisten ja manuaalisten työtehtävien automatisoinnin ja keventämisen. Näiden kulurakenteellisten etujen ansiosta monet sponsorit pyrkivät digitalisoimaan maksusitoumuksiaan. Lisäksi hajautetut verkot mahdollistavat verkostoefektejä, joista toimijat hyötyvät verkon laajentuessa. Tutkimus oli tapaustutkimus, jonka tutkimusaineisto kerättiin laadullisella haastattelututkimuksella. Tutkimuskohteena oli Kelan älyrahake, joka toimii digitaalisena maksusitoumuksena. Tutkimuksessa tutkittiin älyrahaketta Kelan kuntoutuspsykoterapian maksusitoumuksena. Haastateltavat olivat terapeutteja, kuntoutuspsykoterapian asiakkaita, Kelan asiantuntijoita ja hajautettujen verkkojen asiantuntijoita. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että digitaalinen hajautettu verkko laskee toimijoiden kustannuksia. Lisäksi tunnistettiin missä maksuprosessin vaiheissa säästöjä syntyy, sekä kuinka paljon säästöjä syntyy tutkimuskohteessa. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää arvioidessa toimijoiden etuja liittyä tutkimuskohteena olevaan älyrahakeverkkoon. Lisäksi tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää arvioidessa uuden hajautetun verkon kulurakenteellisia etuja.fi
dc.description.abstractConditional payments are everywhere around us. One of the most common use cases of conditional payments are commitments and service vouchers. In commitments and service vouchers there are always three parties involved: customer, service provider and sponsor. Sponsor promises to pay for customers’ services or products, but customer can themselves choose which service provider’s service they want to use. Many commitments and service vouchers are still provided in paper for the customers. The challenge that paper commitment face are delivering the commitment for the customer, slow purchase transaction and the manual process of reporting. With digitalization, we can improve customers’ purchase experience. Additionally, digitalization provides automation in administrative and manual work task. Because of these benefits, many sponsors want to digitalize their commitments. Distributed networks also enable network effects, from which all actors’ benefits when network expands. This study was a case study. The material was collected through qualitative interviews. Subject of the study was Kela’s smart money, which is digital commitment. Smart money was studied in the context of Kela’s rehabilitation psychotherapy. Interviewees were therapists, Kela’s specialists and specialists of distributed networks. Results of the research digital and distributed network lowers combined costs of the process. It was also found out where the benefits of the lower costs occurred and how much network could save in the research’s case. The results of this research can be utilized, when estimating the benefits of different actors to join Kela’s smart money network. The results can also be used when estimating the cost benefits of joining to another distributed network.en
dc.format.extent61
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othermaksusitoumus
dc.subject.otherrahake
dc.titleMaksusitoumukset lohkoketjussa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005123144
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysohajautetut järjestelmät
dc.subject.ysolohkoketjut
dc.subject.ysopalvelusetelit
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record