Recent Submissions

  • Korkeakoulujen saavutettavuusselosteet 2020 

    Laamanen, Merja; Puupponen, Hannu (2020)
    Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta edellyttää sivustoilta ja mobiilisovelluksilta saavutettavuusselostetta (1). Lain noudattamisen ohella korkeakoulut saavat selosteessa tilaisuuden vahvistaa sitoutuneisuuttaan ...
  • Korkeakoulujen verkkosivujen saavutettavuuskartoitus 2020 

    Puupponen, Hannu; Laamanen, Merja (2020)
    Euroopan Unionissa tuli 2016 voimaan Saavutettavuusdirektiivi (EU) 2016/2102. Saavutettavuusdirektiivin toteuttamiseksi Suomessa säädettiin Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019. Lain mukaan ”Digitaalisten ...