Show simple item record

dc.contributor.advisorHolma, Juha
dc.contributor.authorOrama, Anni
dc.contributor.authorJahkola, Janina
dc.date.accessioned2020-04-30T05:22:55Z
dc.date.available2020-04-30T05:22:55Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68774
dc.description.abstractTutkimuksessamme tarkasteltiin, miten Jyväskylän yliopiston psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikalla järjestettävän Vaihtoehto väkivallalle -ryhmän jäsenet ja ohjaajat puhuvat ryhmäläisten lapsiaan kohtaan tekemästä väkivallasta. Tutkimme myös, miten vastuunotto ilmenee ryhmäläisten puheessa ja miten ohjaajat pyrkivät tuomaan vastuunoton näkökulmaa keskusteluun. Käytimme aineistona videoiduista Vaihtoehto väkivallalle -ryhmän tapaamisista poimittuja keskustelukatkelmia, joissa puhuttiin ryhmäläisten lapsiaan kohtaan tekemästä väkivallasta. Aineistomme koostui 51:sta keskustelukatkelmasta vuosilta 2017- 2019 ja käytimme tutkimusmenetelmänä diskurssianalyysiä. Tuloksena löysimme kahdeksan puhetapaa, jotka nimesimme seuraavasti: tilannesidonnaiset syyt ja vähättely, vaaratilanteiden estämispuhe, väkivallan tuomitseminen, vaihtoehtoiset toimintatavat, kasvatuspuhe, lapsen näkökulma, onnistumispuhe ja juridinen puhe. Vastuunoton määrä vaihteli eri puhetavoissa. Erilaisten väkivaltaan liittyvien puhetapojen tunnistaminen on tärkeää, jotta niihin voidaan reagoida oikein. Lapsen näkökulman esiin tuominen on keskeistä, jotta myös lapset voidaan ottaa huomioon väkivaltainterventiossa.fi
dc.description.abstractThe aim of this study was to examine how batterer treatment group facilitators and members of the group talk about the violence their children have been exposed. We also examined how the group members take responsibility of their violent behavior and how group facilitators build awareness of batterers responsibility in the group discussions. The research analysis was based on 51 extracts from recorded Jyväskylä model - group therapy sessions. The treatment sessions took place at the Psychotherapy Training and Research Centre in the University of Jyväskylä in 2017-2019. The discussion extracts were analyzed qualitatively by using the methods of discourse analysis. As a result we found eight discourses about the batterers’ violence against their children: situational causes and minimization, preventing accidents, judging violence, alternative ways of acting, nurturing discourse, taking child’s perspective, managing to control one’s own behavior and juridical discourse. The amount of taking responsibility varied between discourses. It’s important to recognise different violence-related discourses in order to react to them in an appropriate way. Emphasising the child’s perspective is crucial so that children can be taken into account in violence interventions.en
dc.format.extent33
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherlapsiin kohdistuva väkivalta
dc.subject.otherlapsiin kohdistuvasta väkivallasta käytettävät puhetavat
dc.subject.otherVaihtoehto väkivallalle -ryhmä
dc.subject.otherdiskursiivinen psykologia
dc.titleLapsiin kohdistuvasta väkivallasta käytettävät puhetavat Vaihtoehto väkivallalle -ryhmässä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202004302981
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysolapset (perheenjäsenet)
dc.subject.ysoväkivalta
dc.subject.ysoperheväkivalta
dc.subject.ysolähisuhdeväkivalta
dc.subject.ysodiskurssianalyysi
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record