Show simple item record

dc.contributor.advisorWilska, Terhi-Anna
dc.contributor.authorJuutinen, Noora
dc.date.accessioned2020-04-24T05:26:20Z
dc.date.available2020-04-24T05:26:20Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68659
dc.description.abstractTässä maisterintutkielmassa käsittelen miesten kokemuksia naisvaltaisen ja feminiiniseksi mielletyn lajin harrastamisesta. Voimistelu on yksi tällaisista lajeista. Tutkimukseni tarkastelun kohteena on harrastevoimistelun ja kilpavoimistelun väliin sijoittuva esittävä voimistelu, jota voidaan nähdä näytösten lisäksi myös esittävän voimistelun omissa kilpailuissa. Tavoitteenani on löytää esittävän miesvoimistelun erityispiirteitä sekä selvittää, millaisia kokemuksia lajia harrastavilla on muiden suhtautumisesta heidän harrastustaan kohtaan. Tarkasteltava ilmiö liittyy vahvasti sukupuoleen, sekä siihen, millaisia asioita naisilta ja miehiltä odotetaan. Sukupuolen sekä maskuliinisuuden määritelmien erittely sekä käsitteiden kehityksen tarkastelu toimivat tutkimuksen teoreettisina viitekehyksinä yhdessä urheilun ja liikunnan sukupuolittuneisuuden kanssa, joka on myös pitkälti seurausta erilaisista sukupuolikäsityksistä. Tarkastelen myös aineistoni valossa miesvoimistelun suhdetta maskuliinisuuteen ja sukupuoleen. Tutkimukseni aineistona toimii neljä ryhmähaastatteluna toteutettua teemahaastattelua, joissa haastateltavana olivat esittävän miesvoimistelun harrastajat kahdesta eri joukkueesta. Aineiston analysoin laadullisen sisällönanalyysin keinoin ja tulokset esitän temaattisesti eriteltyinä sekä yhteen tyyppikertomukseen koottuna. Keskeisimpinä tuloksina esiin nousivat esittävän miesvoimistelun määrittelyn vaikeus, usein toistuva vertailu lajia harrastaviin naisiin sekä mieheyden korostaminen kaikessa kuvailussa. Muiden suhtautumista pohdittaessa paljastui eroja lähipiirin ja harrastusyhteisön välillä. Mielenkiintoista oli se, että muiden mielipiteiden merkitystä vähäteltiin ja jopa kiellettiin kokonaan, mutta silti muiden mielipiteitä analysoitiin ja spekuloitiin laajasti. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että vaikka sukupuolistereotypioita on rikottu valitsemalla ikään kuin ”väärän” sukupuolen laji, vaikuttavat stereotypiat silti vahvasti sekä omaan että muiden suhtautumiseen. Stereotypioiden rikkomisen rinnalla oli havaittavissa myös sukupuolinormeja vahvistavia käytäntöjä.fi
dc.format.extent105
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherurheilun sukupuolittuneisuus
dc.subject.othersukupuolistereotypiat
dc.subject.othermiesvoimistelu
dc.title"Miesnaisvoimistelua" : miehet feminiiniseksi mielletyssä harrastuksessa, esittävän miesvoimistelun erityispiirteet ja harrastajien kokemukset
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202004242871
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysovoimistelu
dc.subject.ysostereotypiat
dc.subject.ysosukupuolittuminen
dc.subject.ysomaskuliinisuus
dc.subject.ysomiehet
dc.subject.ysosukupuoli
dc.subject.ysourheilu
dc.subject.ysovoimistelu
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record