Show simple item record

dc.contributor.advisorTuhkanen, Tuula
dc.contributor.advisorIgnatev, Alexey
dc.contributor.authorSuutari, Hanna-Mari Karoliina
dc.date.accessioned2020-04-15T05:27:21Z
dc.date.available2020-04-15T05:27:21Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68525
dc.description.abstractPohjoisten järvien luontaisen orgaanisen aineen (NOM) määrä ja laatu ovat muuttuneet viimeisten vuosien aikana. Ilmastonmuutoksen ja ihmistoimien osuuden kasvun maankäytössä on katsottu olevan osasyitä muutokselle. Tässä gradussa tutkittiin HPSEC-UV-fluoresenssi (korkean suorituskyvyn kokoekskluusio kromatografia, johon on yhdistetty UV- ja fluoresenssi ilmaisimet) metodin soveltuvuutta kuvaamaan orgaanisen aineen ominaisuuksia valuma- alueilla. Vesinäytteitä analysoitiin kahdelta eri valuma-alueelta Etelä-Suomesta. Lisäksi valuma-alueiden maankäyttöä tutkittiin Corine Land Cover (CLC) aineiston avulla vuosilta 2006-2018. Maankäytön analyysit osoittivat Tuurujärven ja Joutsijärven valuma-alueen sisältävän valtaosin metsää Gennarbyvikenin (GBV) valuma-alueen ollessa enemmän maatalous- ja asutusvaltainen. Eroja löydettiin myös valuma-alueiden orgaanisen aineen ominaisuuksista. Tuuru- ja Joutsijärven valuma-alueella pintavesien liuenneen orgaanisen aineen (DOC) pitoisuudet olivat 1,3-3,8 kertaa suurempia kuin GBV:n valuma-alueella. GBV:n valuma-alueen pintavedet sisälsivät 1,2 kertaa enemmän proteiinin kaltaista fluoresoivaa orgaanista ainetta kuin Tuuru- ja Joutsijärven pintavedet. Tuuru- ja Joutsijärven valuma-alueella pintavesien orgaaninen aines oli puolestaan 1,4 kertaa enemmän humuksen kaltaista GBV:n pintavesiin verrattuna. Pintavesien kromatogrammeista erotettiin 5-7 jaetta. HPSEC-UV-fluoresenssi soveltui hyvin määrittämään orgaanisen aineen ominaisuuksia. Lisätutkimusta tarvitaan, jotta jatkossa saadaan tilastollisesti merkittävää tietoa menetelmän soveltuvuudesta sekä maankäytön vaikutuksesta valuma-alueen orgaanisen aineen ominaisuuksiin.fi
dc.description.abstractIn recent years, the amount of natural organic matter (NOM) in Northern lakes has increased and the quality has change. Climate change and anthropogenic activities are one of the major drivers of these alterations. This study was done to assess the applicability of the HPSEC-UV-fluorescence (High Performance Size Exclusion Chromatography with UV and fluorescence detection) method to illustrate the variable nature of NOM among catchments. Water samples from two different catchments in Southern Finland were analyzed. The land use of the catchments was investigated by using Corine land cover (CLC) data from the years 2006-2018. In Tuurujärvi and Joutsijärvi catchment, the share of forests was higher than in Gennarbyviken (GBV) catchment, which was more influenced by arable land and urban fabric. Differences in the characteristics of NOM were also found. In Tuurujärvi and Joutsijärvi catchment, DOC concentrations (dissolved organic carbon) in surface waters were 1.3-3.8 times higher than in GBV catchment. DOC from the surface waters of GBV showed 1.2 times more specific protein-like fluorescence whereas DOC from the surface waters of Tuurujärvi and Joutsijärvi catchment showed 1.4 times more specific humic/fulvic-like fluorescence. From 5 to 7 different fractions were separated from the chromatograms. The HPSEC method proved to be an advanced tool for analyzing the characteristics of NOM. To gain more information about the effects of land use on the characteristics of NOM and to validate the method with statistical significance further research is needed.en
dc.format.extent70
dc.language.isoen
dc.subject.otherDOC
dc.subject.otherUV
dc.subject.otherHPSEC
dc.subject.otherTN
dc.subject.otherTOC
dc.titleThe effect of land use on the characteristics of organic matter load into water bodies
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202004152747
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosBio- ja ympäristötieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biological and Environmental Scienceen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYmpäristötiedefi
dc.contributor.oppiaineEnvironmental scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi40151
dc.subject.ysoorgaaninen aines
dc.subject.ysomaankäyttö
dc.subject.ysovedenlaatu
dc.subject.ysofluoresenssi
dc.subject.ysohumus
dc.subject.ysovaluma-alueet
dc.subject.ysoorganic material
dc.subject.ysoland use
dc.subject.ysowater quality
dc.subject.ysofluorescence
dc.subject.ysohumus
dc.subject.ysocatchment areas


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record