Show simple item record

dc.contributor.advisorSiitonen, Marko
dc.contributor.authorWelling, Netta
dc.date.accessioned2020-04-15T05:25:26Z
dc.date.available2020-04-15T05:25:26Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68524
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Espanjassa asuvien ja työskentelevien kansainvälisten työntekijöiden kokemuksia ja näkökulmia heidän sopeutumisestaan espanjalaiseen yhteiskuntaan sekä kansainväliseen työkontekstiin. Näitä kahta eri kontekstia tutkitaan eri näkökulmista ja saatuja tuloksia vertaillaan näiden kontekstien välillä. Itse tutkimus, sekä keskeiset tutkimuskysymykset tähtäävät tunnistamaan eri koetut ja huomatut tekijät, jotka ovat vaikuttaneet kansainvälisten työntekijöiden sopeutumiseen molemmissa konteksteissa. Myös kansainvälisten työntekijöiden käsityksiä ja kokemuksia espanjan kielen oppimisesta, sujuvuudesta sekä suhteesta heidän omaan sopeutumiseensa tutkittiin. Tämä tehtiin, jotta saataisiin selville heidän motivaationsa sekä kielen oppimiseen, että sen kautta yhteiskuntaan sopeutumiseen. Tutkimus suoritettiin verkkohaastatteluina. Tutkimukseen valittiin kolmetoista kansainvälistä työntekijää ja tutkimustulokset analysoitiin temaattisen analyysin avulla. Havaittuja koodeja pyrittiin tutkimaan samoista näkökulmista molemmissa konteksteissa, jotta tasa-arvoinen vertailu olisi mahdollista. Keskeisimmät havaitut koodit yhteiskuntakontekstissa olivat suhteiden ja tuen tärkeys, ajattelutavan ja asenteen merkitys, yksilölliset muutokset, säilytetyt arvot, ryhmittymisen vaikutus ja espanjan kielen sujuvuus. Organisaatiokontekstissa tärkeimmät havaitut koodit olivat työasenteen merkitys, säilytetyt työarvot sekä kansainvälisen ja kieliryhmittyneen ympäristön vaikutus espanjan kielen oppimiseen. Osallistujien käsitykset eroavaisuuksista näiden kontekstien sekä löydettyjen koodien välillä olivat merkittävät.fi
dc.description.abstractThe main aim of this study is to discuss various perceived factors related to international employees’ perceptions and experiences of their adaptation to the societal and organizational contexts. There is a gap of studies comparing social and organizational contexts, which is why this study brings a unique viewpoint for this topic. The study and the research questions pursue to find out different perceived factors impacting on the adaptative perceptions and experiences in these two contexts as well as compare those contexts with each other. The research was conducted by interviewing employees of a multinational organization located in Spain. Spanish language learning and proficiency and its relation to experiences of adaptation is furthermore studied in order to find out the motivational factors and perceptions towards adaptation. Thirteen international employees were interviewed for the study. Through thematic analysis methods, the main codes were identified and discussed in the findings. In order to be able to compare the results equally, the identified codes are discussed from the similar viewpoints. The main identified codes in the societal context are importance of support systems and relationships, impact of mindset, perceived individual changes and retained values, ingroups and Spanish language proficiency. In the organizational context the main detected codes are impact of work mindset, retained work values, influence of international and language clustered environment and its impact on Spanish learning. There are various identified and perceived differences between the contexts as well as differences in participants perceptions towards adapting to these contexts.en
dc.format.extent87
dc.language.isoen
dc.subject.otherinternational employees
dc.subject.otherlong-term immigrants
dc.subject.othercultural adaptation
dc.subject.othermultinational organization
dc.subject.otherSpanish society
dc.subject.otherlanguage clustering
dc.titleInternational employees’ cultural adaptation : a comparison between societal and organizational contexts
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202004152746
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineIntercultural Management and Communicationfi
dc.contributor.oppiaineIntercultural Management and Communicationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3136
dc.subject.ysoespanjan kieli
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysotyöelämä
dc.subject.ysomuutos
dc.subject.ysokieli ja kielet
dc.subject.ysokulttuurienvälisyys
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysoasenteet
dc.subject.ysosopeutuminen
dc.subject.ysokielenkäyttö
dc.subject.ysoSpanish language
dc.subject.ysolanguage learning
dc.subject.ysoworking life
dc.subject.ysochange
dc.subject.ysolanguages
dc.subject.ysointerculturalism
dc.subject.ysomigrants
dc.subject.ysoattitudes
dc.subject.ysoadaptation (change)
dc.subject.ysouse of language
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record