Show simple item record

dc.contributor.advisorUotinen, Sanna
dc.contributor.authorVälimäki, Laura
dc.date.accessioned2020-04-14T05:36:19Z
dc.date.available2020-04-14T05:36:19Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68503
dc.description.abstractTämän proseminaarityön tarkoituksena oli selvittää työyhteisön, työntekijän omien vahvuuksien ja voimavarojen sekä työn sisällön ja työn sujumisen merkitystä laaja-alaisten erityisopettajien työhyvinvointiin. Tutkimuksessa tarkasteltiin laaja-alaisten erityisopettajien subjektiivisten kokemusten avulla työhyvinvointia kuormittavia sekä työhyvinvointia edistäviä tekijöitä. Tutkimus on ajankohtainen ja erityispedagogisesti merkittävä aihe siksi, että laaja-alaisten erityisopettajien työnkuva on monipuolinen ja työhön on tullut uusia haasteita vuosien aikana. Tutkimus oli laadullinen ja se toteutettiin laadullisella kyselylomakkeella, johon tutkittavat vastasivat verkossa. Verkkokyselyyn vastasi kaikkiaan 11 laaja-alaista erityisopettajaa. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että työyhteisöllä, laaja-alaisen erityisopettajan omilla vahvuuksilla ja voimavaroilla sekä työn sisällöllä ja työn sujumisella oli merkitystä koettuun työhyvinvointiin. Esimiehen ja työkavereiden tuki sekä työn arvostaminen olivat työhyvinvointia edistäviä tekijöitä. Omien voimavarojen tunnistaminen koettiin tärkeäksi ja mahdollisuus hyödyntää työssä omia vahvuuksia edisti työn mielenkiintoa. Oppilaiden edistyminen oli merkittävä työhyvinvointia edistävä tekijä. Sen sijaan resurssien puute ja suuri dokumentoinnin määrä sekä jatkuva kiire ja riittämättömyyden tunne koettiin heikentävän työhyvinvointia. Työyhteisön tuen merkitys korostui haastaviksi koetuissa tilanteissa, jotka kuormittivat laaja-alaisia erityisopettajia.fi
dc.format.extent47
dc.language.isofi
dc.subject.otherlaaja-alainen erityisopettaja
dc.subject.otherkiertävä erityisopettaja
dc.subject.otherosa-aikainen erityisopetus
dc.titleLaaja-alaisten erityisopettajien kokemuksia työhyvinvoinnista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202004142724
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysokolmiportainen tuki
dc.subject.ysoerityisopettajat
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysoerityisopetus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record